Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Arbetsplats
Inom kriminologiämnet vid Malmö universitet integreras kunskap från ämnen som sociologi, psykologi, psykiatri och juridik och vid institutionen bedrivs både utbildning och forskning. Utbildningsutbudet vid institutionen består av ett kandidatprogram, ett internationellt masterprogram samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå (upp till 90 hp). Vid institutionen finns också en avdelning för rättsvetenskap, specialiserad mot välfärdsrätt. Den forskning som bedrivs vid institutionen är teoristyrd, fler- och tvär-vetenskaplig och inriktad mot att identifiera orsaksmekanismer som leder till brottslighet, men den är också tillämpad och praktiknära. Här studeras också konsekvenser av att drabbas av brott, i synnerhet psykisk ohälsa och otrygghet. Några centrala forskningsområden rör ungdomsbrottslighetens mönster och orsaker, brottslighetens och otrygghetens geografiska mönster, utsatthet för brott, riskbedömningar för att predicera och förebygga brott, longitudinella och komparativa studier.

Innehåll och arbetsuppgifter
Som projektforskare kommer du att arbeta i ett projekt finansierat av Länsförsäkringar Skåne som syftar till att minska brottsligheten och otryggheten genom praktiknära forskning kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Du kommer vara del av en mindre grupp med tre forskare som tillsammans ska bedriva arbetet. I gruppen är det tänkt att finnas olika kompetenser som kan komplettera varandra. Forskningen inriktar sig till större delen mot polisens arbete, men även andra aktörer kan komma att involveras. Arbetet utförs terminsvis med avgränsade projekt för att utveckla eller utvärdera metoder och arbetsformer som syftar till minskad brottslighet och/eller otrygghet.

Beroende på vilka konkreta projekt som initieras kan såväl kvalitativa som kvantitativa metoder komma att användas. Du kommer att utifrån de projekt som inleds bedriva forskning för att besvara konkreta frågeställningar. Projekten kommer normalt att vara av typen ”Hur fungerar denna åtgärd och fick den önskad effekt?” eller ”Hur kan ett arbetssätt mot detta problem utvecklas för att ge önskad effekt?”. Resultaten ska sammanfattas i kortare rapporter på svenska, och i förekommande fall även som vetenskapliga artiklar på engelska.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en doktorsexamen. Du kommer att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp och vi har därför inga krav på att du bör ha examen inom något specifikt ämne.

Du som söker har erfarenhet av att arbeta med praktiknära forskning, gärna i samarbete med polis eller andra myndigheter. Du bör också ha erfarenhet av utvärderings- och/eller utvecklingsarbete och grundläggande statistisk kompetens. Kvantitativa metoder som huvudinriktning är dock inget krav.

Det är meriterande med erfarenhet av brottsförebyggande eller trygghetsskapande arbete.

Upplysningar
Manne Gerell, projektansvarig, 040 6628125 manne.gerell@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 1/3 2020.

Övrigt
Anställningen är på deltid, på max 30%. Anställningstiden är ett år med start från tillträdesdatum.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Augusti eller september 2020.

Fackliga företrädare
SACO-S Desiree Annvir tel 040-665 70 08 eller Lina Corter 040-665 79 93
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!