Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Odontologiska fakulteten
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.
Sedan 2019-09-01 är fakultetens tidigare avdelningar samorganiserade i sektioner. Ämnet materialvetenskap ingår i samma sektion som oral protetik, parodontologi, kirurgi, tandtekniker-utbildningen och Futurum Innovation. Denna samorganisation innebär nya förbättrade möjligheter till samarbete och utbyte inom arbetsuppgifter och fortbildning för de som önskar detta.

Ämnet/Avdelningen för Materialvetenskap och teknologi
Vi bedriver klinisk och experimentell forskning inom bl.a. materialvetenskap, teknologi, CAD/CAM-teknologier och behandlingsforskning av olika slag. Forskningsfokus inom ämnet är dentala keramer, men kan även omfatta andra typer av dentala material och kombinationer av material. Undervisning sker oftast i samarbete med andra discipliner och medarbetare från andra sektioner på Odontologiska fakulteten. Personalen är ett väl sammansvetsat team som består av specialisttandläkare inom ämnet oral protetik, allmäntandläkare, tandsköterskor och tandtekniker.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- undervisning och handledning inom oralprotetisk rehabilitering samt operativ kariesterapi på skills lab

- enklare administrativa uppgifter inom undervisning

- eventuellt egen klinisk verksamhet (beroende på tjänstgöringsomfattning)

Du ingår i ett väl sammansvetsat team av lärare som arbetar tillsammans i team om 2 handledare per studentgrupp. Undervisningen sker främst under de mellersta delarna av tandläkarprogrammet, termin 3 och 6. Vissa moment sker i samarbete med tandteknikerutbildningen.
Anställningen erbjuder även goda möjligheter till kompetensutveckling genom att lärarpersonal fritt kan delta i regelbunden vidareutbildning och seminarieverksamhet dels inom ämnet materialvetenskap men även inom fakultetens andra ämnen.

Behörighet
För anställningen krävs:

  • svensk tandläkarlegitimation

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen gälla. Meriterande är om den sökande har kompetens, klinisk skicklighet och intresse inom ämnet. Undervisningserfarenhet är ytterligare meriterande men inget krav.
Vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. Vi söker någon som tycker om att arbeta i team, är flexibel och samtidigt har sinne för struktur och planering.
Universitetets utbildningar utvecklar studenternas förutsättningar att agera i förändringsprocesser. Medarbetare på Malmö universitet behöver därför ha intresse av och kunskaper i förändringsarbete. Lärare vid Malmö universitet har möjlighet att gå högskolepedagogisk utbildning.

Upplysningar
Sektionschef/Ämnesföreträdare oral protetik/Övertandläkare Christel Larsson, tel: 040-665 85 47
Ämnesföreträdare professor/övertandläkare Per Vult von Steyern, tel: 040-665 85 83
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Din ansökan med meritförteckning, vidimerade betygskopior, referenser och de handlingar du i övrigt vill åberopa ska vara oss tillhanda senast 2019-10-27.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Omfattningen är förhandlingsbar, från 40-100%, ange gärna önskad omfattning i din ansökan.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2020-01-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmer tore.hallmer@mau.se, tel. 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66                
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se, tel. 040-665 76 49

 

Välkommen med din ansökan!