Tillsatta anställningar

Här ser du alla beslut om anställningar på Stockholms konstnärliga högskola.


Hur du överklagar ett beslut Eventuellt överklagande av beslutet ska ha inkommit till myndigheten senast tre veckor från nedanstående anslagsdatum och överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) men skickas till Stockholms konstnärliga högskola, Registrator, Box 24045 104 50 Stockholm, eller skickas via e-post till registrator@uniarts.se. Den som skriver och överklagar ska ange vilket beslut överklagandet gäller och vilken ändring i beslutet som önskas. Vänligen uppge dina kontaktuppgifter, telefonnummer och e-postadress i överklagandet.

Gå tillbaka till Jobba på SKH

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Anställning Publicerad
Systemtekniker till IT-avdelninge Publicerad:2023-12-04 2023-12-04
Högskoledirektör Publicerad:2023-11-17 2023-11-17