Special arbejder til skiftehold i Intern Logistik

Nyborg

Ref 15236

I forretningsenheden Recycling & Waste samarbejder vi med vores kunder i Norden om smarte og bæredygtige løsninger, der genanvender værdifulde materialer og fjerner skadelige stoffer fra kredsløbet. I Danmark tilbyder vi totalløsninger til håndtering, genanvendelse og slutbehandling af farligt affald. Vi beskæftiger ca. 170 medarbejdere.

Om rollen

Vi tilbyder en fuldtidsstilling med skiftende arbejdstider og ansættelsesvilkår efter overenskomst.

Skifteholdet arbejder i seks faste teams, der hver består af fem medarbejdere. Teamene arbejder døgnet rundt, og du vil indgå i en vagtplan på dag-, eftermiddags- og nattevagt i hverdagene og på dag- og nattevagt i weekenderne.

Dine primære arbejdsopgaver består i at:

 • håndtere emballeret affald til indfyring på Fortums anlæg i Nyborg
 • foretage forefaldende opgaver i det daglige samt hjælpe til i andre afdelinger
 • håndtere restprodukter
 • udføre rengørings- og vedligeholdelsesopgaver
 • sørge for at pumpe/opfylde affald til forbrændingsanlæggenes fødetanke
 • ordne diverse opgaver med slamsuger
 • køre med kraner i vores modtageanlæg for fast uemballeret affald
 • være røgdykker som en del af vores beredskab.

Hvorfor Fortum?

Vor tids største udfordring venter på dig. Hvis vi vil drive forandringen mod en renere verden, skal vi forandre energisystemet. Vi når vores mål gennem en åbenhedskultur. Med gensidig tillid, tro på mennesker og omsorg for alles trivsel opnår vi endnu bedre resultater. Fleksibilitet er den "nye normal", og vi anvender hjemmearbejde, hvor det er hensigtsmæssigt.

Fortum giver gode muligheder for at udvikle din ekspertise og skabe en meningsfuld karrierevej. Vi tror på, at mangfoldighed og inklusion inspirerer os alle til at være innovative og blive bedre sammen. Derfor engagerer vi os i at opbygge teams, hvor alle føler sig inkluderet og bliver behandlet ens.

Vi har stort fokus på vores arbejdsmiljø og medarbejdernes sikkerhed og udvikling.

Vi tilbyder også gode kantineforhold, en velfungerende personaleforening med sociale aktiviteter, sundhedsforsikring, adgang til træningsfaciliteter samt mulighed for interne fysioterapi-behandlinger.

Om dig

I vores rekrutteringsprocesser ligger vi bl.a. meget vægt på, hvorfor du søger og om du har sat sig ind i hvad det betyder at arbejde med farligt affald. Desuden vil vi også tale om arbejdsmiljø, ledelse, udvikling og mange af de ting, som er vigtig for, at du som medarbejder trives.

Vi forestiller os endvidere, at du har følgende faglige og personlige kompetencer:

 • Evner at sætte sikkerhed i højsædet
 • Erfaring med håndtering af farligt affald
 • Erfaring og flair for drift af anlæg.
 • Det forventes, at du er ansvarsbevidst, kan arbejde selvstændigt og systematisk samt har ordenssans
 • Du er fleksibel, da hver dag byder på mange forskellige opgaver
 • Du er habil IT-bruger
 • Du yder en god kundeservice
 • Du skal have B-kørekort og truckkort
 • ADR-bevis og stort kørekort er en fordel (ikke et krav).

Interesseret?

Vi indkalder til samtaler løbende og lukker rekrutteringsforløbet, når den rette kandidat er fundet. Vi opfordrer dig derfor til at sende din motiverede ansøgning og dit CV hurtigst muligt via vores elektroniske rekrutteringssystem, senest den 1. marts 2023.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Manager for intern logistik, Daniel Leth på telefon 3085 8147.