IT-Arkitekt inriktning Infrastruktur

Norrköping

Brinner du för utvecklingsfrågor, vill du vara med att utveckla och modernisera Sveriges flygfart på strategisk nivå inför framtiden? Då kan denna roll vara din nästa utmaning! 

Inom enheten digitalisering ansvarar vi för att styra, leda och följa upp arbetet med digitalisering inom LFV. Som IT-Arkitekt hos oss har du ett övergripande ansvar för arkitektur och utvecklingsfrågor vilket innebär arbetsuppgifter med stor bredd inom LFV:s digitaliseringsverksamhet. Du ingår i ett team bestående av elva personer som alla bidrar till en ökad verksamhetsnytta i form av nya lösningar och metoder. 

Inom enheten digitalisering ansvarar vi för att styra, leda och följa upp arbetet med digitalisering inom LFV. En övergripande målsättning är att bidra till LFV:s långsiktiga mål och att utifrån resultat från Forskning och Innovation skapa verksamhetsnytta i form av nya lösningar och metoder. Arbetet bedrivs i nära samarbete med de olika Koncernenheterna inom LFV.

Flera av aktiviteterna bedrivs som nationella eller internationella samarbeten. Vi genomgår i Sverige en snabb utveckling kopplat till vår del i den kritiska infrastrukturen och som ansvariga för både civil och militär flygtrafikledning. Den civila Europeiska utvecklingen drivs mycket via det omfattande forsknings- och innovationsprogrammet SESAR där digitalisering är en av hörnstenarna för att öka effektiviteten, öka robustheten, öka skalbarheten och minska miljöpåverkan.

Om rollen

Som IT arkitekt med inriktning infrastruktur kommer du att bidra till utveckling av LFVs arkitektur för infrastruktur, säkerhet, IAM och arbetsplatstjänster genom hela livscykeln. Rollen ska tillsammans med övriga i arkitekturfunktionen, ledningsgrupper och ämneskunniga/specialister vara drivande i att ta fram en teknisk vision, målarkitektur och en strategisk plan för realisering utifrån verksamhetens strategi, vilket innebär att hantera intressenter, deras krav och att driva design till beslut.

I rollen ingår att tolka krav, inhämta information, påverka personer och bygga konsensus samt identifier syfte och risker för att kunna omsätta dessa i en målarkitektur. En målarkitektur som innehåller principer, riktlinjer, referensmodeller och andra artefakter för att beskriva ett eller flera framtid lägen inom ett eller flera områden. Det ingår även att driva dessa beskrivna lägen fram beslut. I rollen ingår att genomföra omvärldsbevakning inom ATM områdets utveckling, men även allmän teknikutveckling för att kunna rikta in målarkitekturen mot ett gynnsamt framtida läge.

Du kommer att Ingå i ett team av IT och EA arkitekter som tillsammans med andra roller i LFVs nya koncernfunktion för forskning, innovation och digitalisering arbetar med LFVs övergripande tekniska inriktningar. Även om fokus för rollen ligger på infrastruktur så är arbetssättet i gruppen öppet och vi samarbetar mellan alla delar vilket innebär att du får möjlighet att var med och delta i andra områden på samma sätt som du kommer att få stöd i dina egna.

Vem är du?

Vi söker dig som har:

  • Högskoleutbildning inom IT-området, alternativt annan utbildning i kombination med kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet.
  • Erfarenhet av arbete med IT-arkitekturarbete i form av arkitekturmetoder, verktyg och processer samt erfarenhet av Enterprise-arkitekturarbete och att arbeta på strategisk nivå med IT transformering.
  • Flerårig erfarenhet av utformning av IT-lösningar och arkitekturberedningar inom infrastrukturutveckling, troligtvis som lösningsarkitekt och erfarenhet av infrastruktur, IT-plattformar, tekniska lösningar, applikationsdrift, systemutvecklingsmiljöer eller IT-säkerhetsarbete.
  • Erfarenhet av modellering av infrastrukturlösningar i samarbete med utvecklare, förvaltare och verksamhetsexperter och kunna producera både formell dokumentation så väl som mer förklarande beskrivningar.
  • Mycket god förmåga att hantera svenska och engelska i tal och skrift.

Det är även meriterande om du har:

  • Utbildningar och certifieringar inom IT-arkitektur, t ex Dataföreningens Certifierad IT-arkitekt Master, CITA-X, DFK-CIA eller liknande.
  • Erfarenhet av ett eller flera arkitekturramverk, exempelvis TOGAF, kunskap och erfarenhet av utvecklingsmetodik och -principer som exempelvis Agile, LEAN, V-modellen, Vattenfall, RUP och kunskap om styrmodeller som ITIL, PM3, SAFe.

Som person ser vi att du är initiativtagande, drivande, nytänkande och lösningsorienterad och genom detta kan fokuserar på nytta och på resultat. Vi ser också att du kan bygga förtroende med alla delar i en organisation, är bra på att etablera samarbeten samt kan bygga på vidare på och företräda gruppens inriktningar och metoder.

Anställning och övrig information

Tjänsten IT-Arkitekt är placerad på vårt huvudkontor i Norrköping. Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.

Vi har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring, utökad semester, föräldrapenningtillägg och goda pensionsvillkor.

Vi har en kompetensbaserad rekryteringsprocess som innehåller urval, tester och intervjuer. Testerna innehåller ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga och är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Om LFV

Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här!

Kontaktpersoner

Maria Filipsson

Enhetschef

011-192907

Pernilla Melkersson

HRBP-Rekrytering

pernilla.melkersson@lfv.se

Christian Axelsson Domfors

Facklig kontakt SACO

011-19 20 00

Johan Mälman

Facklig kontakt ST

011-19 20 00


Du ansöker senast 2024-02-25 genom att klicka på knappen nedan.