LFV söker elever till elevplatser på Operations

Operations levererar flygtrafiktjänster för civil och militär luftfart. Verksamheten omfattar operativ flygtrafikledningstjänst, flygbriefingtjänst, flygvädertjänst och kommunikationstjänst. Vidare tillhandahålls verksamhetsinriktade stödtjänster för flygtrafiktjänstproduktionen och flygsektorn där bl.a. utbildning, färdplanering, dataanalyser, informationsförsörjning och olika typer av säkerhetsarbete ingår. Operations levererar tjänster till Försvarsmaktens flygplatser, privata, kommunala och statliga flygplatser, samt till flygbolag och civila/militära piloter. Operations är också Försvarsmaktens kontaktyta in mot LFV. Totalt antal anställda inom Operations är ca 400.

Nu kan LFV erbjuda ett antal flygledarelever en elevanställning med start 28 april 2023. Flygledarcertifikat erhålls efter genomförd lokalt behörighetstillägg. Elevplatser erbjuds på följande platser: ATS Luleå, ATS Visby, ATS Såtenäs, ATS ÖKC och RTC Stockholm.

Din roll

Tjänsten som flygledarelev innebär att du arbetar med flygtrafikledning under handledning och genomgår utbildning och träning för att uppnå nivån för att erhålla en lokal behörighet.

Din profil

Vi vänder oss till dig som nu går ditt behörighetsskede på Entry Point North och söker dig som:

- Vid elevanställningen den 28 april innehar ett, i Sverige, giltigt certifikat för flygledarelev.

- Har behörigheterna och behörighetstilläggen ADI/RAD, APP och APS.

Utöver detta lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper samt att du delar LFVs värderingar.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning med stöd av LFVs Elevavtal fram till att du genomfört lokal utbildning med godkänt resultat och examinerats som flygledare.

 

Ansökan

Varmt välkommen med att skicka in din ansökan, innehållande motivationsbrev och önskemål rankade med alla tillgängliga platser senast 3 februari.

 

Kontaktpersoner

Åsa Kajrup

asa.kajrup@lfv.se

Jonas Akhtar

Resource Manager

0702 984 610

jonas.akhtar@lfv.se


Du ansöker senast 2023-02-03 genom att klicka på knappen nedan.