LFV söker Team Manager ASP, Airspace Standards and Procedures

Stockholm-Arlanda

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen inom flera olika områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor. LFV är certifierat enligt ISO9001 & 14001 samt uppfyller kraven för ISO27001 & 15489.

Supporten inom Sweden En Route ansvarar för att driften på ATCC Stockholm och Malmö får de operativa förutsättningar som är nödvändiga för att bedriva sin verksamhet. Vi består av fyra olika enheter placerade på ATCC Malmö och Stockholm. Supporten arbetar såväl med förvaltning av driftgående funktionella system, som med uppdateringar av dessa genom en uppdragsdatabas.

Vi söker nu en chef till enheten Airspace, Standards and Procedures (ASP) i Stockholm.
ASP består av 15 medarbetare som tillsammans ansvarar för support till den lokala driften på ATCC Stockholm inom området luftrum, regler och metoder samt ändringshanterar och administrerar den lokala drifthandboken. ASP ansvar även för ATCC Stockholms operativa samarbetsavtal med angränsande ATS-enheter samt för att bistå Försvarsmakten vid övningsplanering.

Arbetet på ASP präglas av ett positivt, stimulerande och kreativt klimat. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet inom de ramar som sätts av regler och förordningar.

Din roll

Som Team Manager ASP Stockholm ansvarar du för följande:

  • Uppdateringar av lokal drifthandbok med hänsyn till externa regelverk och förändringar på respektive verksamhetsanläggning.
  • Beredning av underlag för uppdatering av LoA
  • Beredning av luftrumsändringar
  • Uppföljning av implementerade förändringar
  • Verksamhets-, budget- och personalansvar för din enhet
  • Säkerställa att medarbetare på din enhet har förutsättningar för leveranser av rätt kvalitet och i rätt tid
  • Utveckling och förbättring/effektivisering av verksamheten
  • Samordning och koordinering av arbetet med övriga teamledare då främst med Team Manager ASP på ATCC Malmö

Som Team Manager ingår du i den lokala supportledningen och är en del av SeR ledning där du deltar aktivt och bidrar till arbetet på avdelningen. Du leder ASP i nära samarbete med TM ASP ATCC Malmö, och tillsammans ansvarar ni för utvecklingen av gemensamma processer och rutiner som styr ASP arbete. Du samarbetar med de andra avdelningarna inom Supporten och med Enheten Flygsäkerhet inom området Ändringshantering.

Du verksamhetsleds av Manager Support som även är din personalansvarige chef.

Din Profil

Du innehar mycket goda ATM-kunskaper och innehar eller har innehaft operativ behörighet som flygledare.

Du har aktuella kunskaper om Stockholms luftrum och du har god kunskap om Försvarsmaktens verksamhet och behov.

Du har aktuella och goda kunskaper om de överliggande förordningar, bestämmelser och krav som styr på den operativa verksamheten.

Du är motiverad inför uppdraget att leda en verksamhet mot uppsatta mål. Du har förmåga att driva förändringsarbete och motivera dina medarbetare.

Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.

Du har en helhetssyn och förstår andra funktioners utmaningar genom att lyssna in och samarbeta för att på bästa möjliga sätt möta LFVs övergripande behov.

Det anses meriterande om du tidigare har arbetat som chef eller i en roll med ett verksamhetsledande ansvar.

Kompetenser

Samarbetsförmåga
En mycket god samarbetsförmåga är en förutsättning för arbetet i ledningsgruppen där det gäller att tillsammans nå den bästa lösningen för Supporten och Sweden En Route totalt. Samarbetsförmågan är också central både mot den egna gruppen men också som leverantör av aktuella tjänster. Som person är du lyhörd och har en förmåga att förstå andras behov.

Du förstår vikten av att arbeta tvärfunktionellt, att utveckla goda relationer och skapa engagemang inför en uppgift genom tillit och att både ge och ta emot feedback.

Strukturerad
ASP levererar en tjänst med krav på ordning och reda samt riktighet. Som chef för enheten är du spindeln i nätet och kommer att lägga grunden till vilken kvalitet enhetens leverans kommer att ha. Att arbeta utifrån ett certifikat och att följas upp av en tillsynsmyndighet kräver dessutom stora krav på struktur. Detta kommer att kräva ett strukturerat arbetssätt både för att göra en kravanalys samt leverera framtida tjänst. Du sätter upp tydliga strukturer och tidsplaner och leder arbetet utifrån dessa.

Ansvarstagande
Du tar ett stort ansvarar för ditt uppdrag. Du tar ansvar för uppsatta mål och arbetar aktivt för att dessa ska uppfyllas.

Du har förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv samtidigt som du inte missar detaljer och tar ansvar för att förbättra verksamheten ur denna synvinkel.

Ledarskap
Du har mod och motivation att leda i förändring. Vidare är du tydlig i ditt ledarskap och arbetar för att stärka och utveckla ditt team.

Med ett tydligt ledarskap säkerställer du förståelse hos dina medarbetare för hur deras roll och prestation hänger ihop med funktionens gemensamma leverans och LFVs övergripande mål. Du förstår vikten av att aktivt kommunicera och tydliggöra förväntningar på medarbetares prestation i syfte att skapa delaktighet och mening.

Du har en god självinsikt och grundar dina beslut utifrån LFVs värdegrund. Du driver utveckling och har en uthållighet att slutföra projekt.

 

Vi använder oss av problemlösningstest och personlighetsformulär i urvalet.

Anställning och förmåner 

Vi erbjuder ett spännande och utmanande jobb på en dynamisk arbetsplats med möjlighet att utvecklas som person och ledare.

Tjänsten som teamchef för ASP är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Provanställning kan komma att bli aktuellt.

Ansökan

Välkommen med din ansökan inklusive personligt brev och CV. Intervjuer kan komma att genomföras innan sista ansökningsdag som är den 31 jan 2023.

Du söker tjänsten genom att använda knappen "Sök tjänsten" nedan.

Kontaktpersoner

Sofi Stewart

Manager Support

0708-38 31 56

sofi.stewart@lfv.se

Sofia Lundgren

Facklig kontakt ST-Flygledning

fackklubb.esos@lfv.se

Karin Lidén

HR Business Partner

0700-912936

karin.liden@lfv.se


Du ansöker senast 2023-01-31 genom att klicka på knappen nedan.