LFV söker Strategisk Inköpare

Norrköping

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen inom flera olika områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor. LFV är certifierat enligt ISO9001 & 14001 samt uppfyller kraven för ISO27001 & 15489.

Inköpsenheten tillhör avdelningen Gemensamma tjänster. Gemensamma tjänster ansvarar för att leverera administrativa stödtjänster till LFVs övriga avdelningar, koncernfunktioner och bolag. Verksamheten omfattar inköp, lokaler och service, ekonomi, HR, lönehantering, utbildning, kommunikation och flygsäkerhetsarbete.

Inköpsenhetens uppdrag är att leda och driva LFVs inköpsarbete professionellt, affärsmässigt och lagenligt. Vi arbetar med processtyrning och genom nära samarbete med våra uppdragsgivare. Vi hanterar årligen en inköpsvolym till ett värde om ca 700 Mkr. Enheten består för närvarande av en tillförordnad enhetschef och fem strategiska inköpare med placering vid LFVs huvudkontor i centrala Norrköping.

Nu söker vi dig som är en driven och servicemedveten strategisk inköpare med erfarenhet av offentlig upphandling. Du är målmedveten och affärsinriktad och kan med din erfarenhet och kompetens bidra till lyckade upphandlingar.

Din Roll

I rollen som strategisk inköpare kommer du självständigt och tillsammans med kollegor att ansvara för upphandling och inköp av IT-relaterade varor och tjänster. Du har helhetsansvar för upphandlingsprocessen, från upphandlingsdokument till avtal samt uppföljning och utvärdering. Ditt uppdrag är att säkerställa att upphandlingarna sker professionellt, affärsmässigt och i enlighet med gällande lagar, regler och policys.

Som strategisk inköpare på LFV kommer du ha ett brett och variationsrikt arbete där du jobbar mot uppställda mål och tidsramar. Du samarbetar både med dina kollegor på inköpsenheten och med kollegor ute i våra verksamheter. Du har en viktig roll i att skapa och underhålla goda relationer med såväl leverantörer som interna beställare, på olika nivåer.

LFV arbetar kategoribaserat och du kommer att ha inköpsansvaret för en eller flera kategorier där du ingår i team som driver utvecklingsarbetet. Du bidrar till att skapa övergripande kategoristrategier och identifierar aktiviteter på både kort och lång sikt.

I dina dagliga arbetsuppgifter ingår bland annat att:

  • Genomföra upphandlingar
  • Genomföra avrop från ramavtal
  • Arbeta med spendanalyser och ta fram förbättrings- och effektiviseringsförslag
  • Följa upp ingångna avtal med strategiskt viktiga leverantörer
  • Mäta leverantörsprestationer
  • Deltaga i interna och externa nätverk

Du kommer även aktivt bidra till utveckling av gränssnitten mellan inköpsenheten och övriga delar av verksamheten, där du bidrar med din kunskap om processer och inköp.

Din profil

Vi söker dig som har:

  • Relevant universitets- eller högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
  • Flera års erfarenhet av offentlig upphandling som anställd vid, eller på uppdrag av, upphandlande myndighet eller enhet
  • Mycket goda kunskaper i lagen om offentlig upphandling(LOU eller LUF)
  • Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete mot teknik- och IT-styrda beställare, samt har kunskap om upphandlingsverktyget TendSign.

För att lyckas i rollen söker vi dig som är affärsmässig, initiativtagande, har en god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt och vill hjälpa våra interna kunder.

Anställning och förmåner

Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Norrköping. Innan anställning genomför vi en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.

LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring, goda pensionsvillkor och möjligheter till distansarbete.

Vi sitter i ljusa och moderna lokaler och erbjuder ett roligt och utvecklande arbete tillsammans med lösningsfokuserade, engagerade och nytänkande medarbetare.

Kontaktpersoner

Filip Larsson

tf Enhetschef Inköp

0768-675139

filip.larsson@lfv.se

Jonas Åkesson

HR Business Partner

070-7192230

jonas.akesson@lfv.se

Kristina Buchholt

Facklig kontakt SACO

011-19 20 00

Niklas Moll

Facklig kontakt ST

011-19 20 00


Du ansöker senast 2023-02-05 genom att klicka på knappen nedan.