ATCC Malmö söker Watch Supervisor

Malmö-Sturup

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen inom flera olika områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor. LFV är certifierat enligt ISO9001 & 14001 samt uppfyller kraven för ISO27001 & 15489.

Vi söker dig som vill komma och jobba tillsammans med oss i vårt WS-team. Arbetet som Watch Supervisor innebär att du ansvarar för den operativa driften under pågående skift. Du arbetar i centrum av den operativa verksamheten, där snabba beslut krävs ­­­­för att hantera vår dynamiska verksamhet. Vi har ett behov av att komplettera nuvarande kompetensstruktur inom WS-gruppen och därför söker vi dig som både vill arbeta som WS men som även är intresserad av att arbeta med andra uppgifter knutna till vår verksamhet.

Arbetslaget du kommer att tillhöra är ambitiöst och besitter en bred kompetens inom ATCC Malmös ansvarsområde, men framförallt präglas vardagen av hög arbetsglädje.

 

Kravprofil

  • Du har minst 4 års erfarenhet som operativ flygledare
  • Då vi arbetar i en miljö där verksamheten ständigt förändras är det viktigt att du har förmåga att snabbt anpassa dig till nya förutsättningar
  • Du vågar agera och tar vid behov snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter
  • Du agerar lugnt, stabilt och kontrollerat vid hög arbetsbelastning. Du prioriterar och fokuserar på de för stunden viktigaste arbetsuppgifterna och kan behålla perspektiv på frågor och situationer när det är mycket att göra.
  • Du har god kommunikationsförmåga
  • Det är meriterande att ha arbetat i TopSky och med andra uppgifter som är nära knutna till vår verksamhet.

 Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid Dina personliga egenskaper och att Du har förståelse för och personligen agerar utifrån LFVs värderingar. 

 Vi kan komma att använda oss av problemlösningstest och personlighetsformulär i urvalet. 

Anställning

Placering är på ATCC Malmö. Tillträde sker efter överenskommelse.

Tjänsten som WS är på 100% men kan efter överenskommelse med CO kombineras med operativ tjänstgöring eller med en handläggartjänst på ATCC Malmö.

Innan anställning görs en utökad säkerhetsprövning och krav på svenskt medborgarskap kan komma att ställas.

 

Kontaktpersoner

Camilla Lind

CO ATCC Malmö

070-9227065

Johan Söderberg

Facklig kontakt ST-Flygledning

0705-79 56 62

fackklubben.malmo@lfv.se


Du ansöker senast 2022-11-27 genom att klicka på knappen nedan.