LFV söker Systemspecialist till enhet Flight Planning Centre

Stockholm-Arlanda

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen inom flera olika områden. LFV har fyra huvudsakliga verksamhetsområden: flygtrafiktjänst, övrig kommersiell verksamhet, forskning och innovation samt anslagsfinansierad verksamhet. Den övervägande delen av flygtrafiktjänsten bedrivs med ensamrätt på en reglerad marknad. Det gäller flygtrafiktjänster i det övre luftrummet samt tjänster som utförs åt Försvarsmakten och Swedavia.

Flight Planning Centre (FPC) ansvarar för leverans av integrerad delgivning (AIS & MET), färdplanhantering, AFTN-övervakning samt utgör, tillsammans med andra delar av AIM, Sveriges NOTAM kontor (NOF). Vi levererar också FDO-tjänst till ATCC Stockholm. FPC tillhör enhet AIM som förutom ovan ansvarar för den totala AIS-leveransen samt skräddarsydda tjänster till Försvarsmakten. AIM är en del av avdelning Operations.

Idag är vi ca 35 medarbetare varav de flesta är operatörer. För att fortsatt kunna driva flygsäkerhetsarbete med en relativt hög takt och förändringar och en omfattande kravbild, behöver vi rekrytera och förstärka vår supportorganisation som idag består av 8 tjänster och 5,7 årsarbetare.

Inom LFV och AIM arbetar vi aktivt för att förändra våra tjänster och verktyg i takt med omvärldens krav och den tekniska utvecklingen. I detta arbete är kravfångst, funktionell kravställning, verifiering & validering (V&V) viktiga delar. Vi söker därför en Systemspecialist till FPC.

Din Roll

I rollen som Systemspecialist FPC ska du, tillsammans med Systemexpert FPC, verka för att verksamhetens krav och behov av tekniskt systemstöd omhändertas på bästa sätt och utgöra en brygga mellan den operativa verksamheten vid FPC/AIM och systemförvaltningen. Du kommer att hantera avvikelserapporter och förbättringsförslag och där det är relevant omsätta dessa till funktionella krav på kommande tekniska förbättringar. Du medverkar till mottagandet av ny teknik avseende V&V, dokumentation, planering av driftsättningsaktiviteter etc.

Exempel på fler arbetsuppgifter:  

 • Samverkan med System & Utveckling, främst förvaltningsområde AIM
 • Hantera åtgärder i ANS-DA från andra enheter
 • Tillgodose lednings- och personalmöten med diskussionsmaterial och statistik
 • Handlägga diverse utbildningar/presentationer
 • Bistå övriga AIM med motsvarande arbetsuppgifter i mån av tillgänglig tid

Du rapporterar till C FPC/Bitr C FPC och arbetsleds delvis av Systemexpert FPC. Vi erbjuder:

 • Vid behov utbildning i Flygtrafiktjänst i allmänhet och AIMs tjänster i synnerhet.
 • Utbildning i LFV Systemförvaltningsprocess
 • Utbildning i LFV projektstyrningsmodell avseende projektdeltagare
 • Utbildning i LFV SMS och ändringshantering
 • Ett spännande jobb med möjlighet till deltagande på interna utbildningar, workshops och seminarier i ämnen relaterade till flygsäkerhet (tex Human Factors).
 • En arbetsmiljö där vi värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv
 • Ett jobb med utvecklingsmöjligheter, exempelvis delta i och/eller leda utvecklingsinriktade insatser.

Din Profil

Vi söker dig som innehar eller har haft en operativ behörighet som Briefing Officer (BO) och har ett tekniskt intresse.

Det är meriterande om du har erfarenhet av tidigare supportarbete eller motsvarade men har du ingen erfarenhet av uppgifter utöver det operativa arbetet så kommer du få de kompletterande utbildningar som du behöver.

Alternativt söker vi dig med relevant teknisk utbildning och ett intresse för operativ verksamhet och operatörernas behov av användbara och effektiva tekniska systemstöd.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av något slags operativt arbete men om sådan erfarenhet saknas kommer du få de kompletterande utbildningar som du behöver.

Du skall ha god samarbetsförmåga, vara målinriktad och ha ett strukturerat arbetssätt. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och har ett intresse för teknik, förändringsarbete, flygsäkerhet och användbarhet.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning och Förmåner

Tjänsten är en 100% tillsvidareanställning vid Flight Planning Centre med placering på Stockholm - Arlanda. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.

LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor. LFV värnar om en god arbetsmiljö där det är viktigt med balans mellan arbete och privatliv.

Kontaktpersoner

Daniel Pierong Berglund

Chef FPC

073-4054 392

daniel.pierong-berglund@lfv.se

Kristina Nilsson

HR Business Partner

076-6964 282

kristina.nilsson@lfv.se

Tobias Vidlund

Facklig kontakt ST

070-941 56 79

tobias.vidlund@lfv.se

Anna Ejhed

Facklig kontakt SACO

08-797 70 27

anna.ejhed@lfv.se

Elin Brandt

Biträdande Chef FPC

elin.brandt@lfv.se

Mats Storsjö

Facklig kontakt - ST

070-7534767

mats.storsjo@lfv.se


Du ansöker senast 2022-08-31 genom att klicka på knappen nedan.