LFV söker Enhetschef

Norrköping

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor. LFV är certifierat enligt ISO9001 & 14001 samt uppfyller kraven för ISO27001 & 15489.

Koncernfunktion Styrning och Ekonomi ansvarar för totalförsvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, beredskapsplanering samt verksamhets- och ekonomistyrning. Funktionen ansvarar också för samordning av myndighetens internationella relationer och omvärldsbevakning.

Beredskap och Säkerhet är en enhet inom Styrning och Ekonomi som ansvarar för kris- och beredskapsfrågor, totalförsvarsplanering, luftfartsskydd, säkerhetsskydd samt signalskydd. Enheten innehar även programägarroll för ett program vars syfte är att bygga upp en robust flygtrafiktjänst för alla beredskapslägen. Beredskap och Säkerhet består idag av åtta medarbetare, främst placerade vid LFVs huvudkontor i Norrköping.

Enheten har även medarbetare ute i organisationen som arbetar med beredskapsfrågor och under det närmaste året kommer även säkerhetsfrågor hanteras på samma sätt. För att omhänderta ökade krav och både styra, stödja och följa upp verksamheten kommer enheten under det närmaste året att utökas.

Vår nuvarande enhetschef går i pension och vi söker dig som vill vara med att utveckla vår enhet och bidra till en robust och säker verksamhet inom LFV.  

Din roll

Som enhetschef kommer du att ha verksamhets-,  personal- och budgetansvar och leda, driva och följa utvecklingen inom ansvarsområdet samt verka för att verksamheten bedrivs mot uppsatta mål. Planeringen av arbetet ska ske med en övergripande syn på koncernen som helhet. 

Tillsammans med övriga medarbetare inom ansvarsområdet  företräder du LFV i beredskaps- och säkerhetsskyddsfrågor i kontakten med myndigheter samt samverkar med organisationer och andra företag inom området. I rollen ingår även att inhämta relevant information om förändringar i omvärlden och vid behov initiera förändringar i verksamhetsledningssystemet, framförallt när det gäller påverkan på flygsäkerhet.

Tillsammans med enhetens medarbetare driver du verksamhetsutvecklingen av ansvarsområdet samt styr, stödjer och följer upp att organisationen arbetar enligt uppsatta mål och aktiviteter.   

Din profil

Vi söker dig som har hög kompetens och mångårig erfarenhet av att arbeta med beredskapsplanering och säkerhetsskyddsfrågor utifrån aktuella lagkrav, förordningar, uppdrag och anvisningar som finns inom området. Du ska ha ett intresse av att leda människor i en verksamhet som är under stark utveckling.

Du har och det är meriterande om den omfattar beredskaps- och säkerhetsfrågor samt att du har arbetslivserfarenhet inom området. 

Du har en helhetssyn och förstår andra funktioners utmaningar genom att lyssna in och samarbeta för att på bästa möjliga sätt möta LFVs övergripande behov. Du förstår vikten av att arbeta tvärfunktionellt, att utveckla goda relationer och skapa engagemang inför en uppgift genom tillit och att både ge och ta emot feedback. Med ett tydligt ledarskap säkerställer du tillsammans med dina enhetschefer förståelse hos era medarbetare för hur deras roll och prestation hänger ihop med funktionens gemensamma leverans och LFVs övergripande mål. Du förstår vikten av att aktivt kommunicera och tydliggöra förväntningar på medarbetares prestation i syfte att skapa delaktighet och mening. 

Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning och förmåner

Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Norrköping. Innan anställning genomför vi en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.

LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor.

Vi sitter i ljusa och fina lokaler och erbjuder ett roligt och utvecklande arbete tillsammans med lösningsfokuserade, engagerade och nytänkande medarbetare.

Kontaktpersoner

Boel Enjin

Direktör Styrning och Ekonomi

070-0460090

boel.enjin@lfv.se

Jonas Åkesson

HR Business Partner

070-7192230

jonas.akesson@lfv.se

Christian Axelsson Domfors

Facklig kontakt SACO

011-192000

Johan Mälman

Facklig kontakt ST

011-19 20 00


Du ansöker senast 2022-08-21 genom att klicka på knappen nedan.