LFV söker Handläggare Driftavvikelser (ANS-DA)/utredare

Malmö-Sturup

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen inom flera olika områden.

LFV har fyra huvudsakliga verksamhets­områden: flygtrafiktjänst, övrig kommersiell verksamhet, forskning och innovation samt anslagsfinansierad verksamhet. Den övervägande delen av flygtrafiktjänsten bedrivs med ensamrätt på en reglerad marknad. Det gäller flygtrafiktjänster i det övre luftrummet samt tjänster som utförs åt Försvarsmakten och Swedavia.

Nybildade enhet Flygsäkerhet ansvarar för leverans av flygsäkerhetsrelaterade tjänster. Enheten är en del av Gemensamma tjänster som omfattar  inköpsverksamhet, lokaler och service, ekonomi, HR, lönehantering, utbildning, kommunikation, registratur och arkiv.

Idag är vi en enhet med ca 40 medarbetare. För att fortsatt kunna bidra till flygsäkerhetarbetet på bästa sätt, i en växande bransch med många nya utmaningar, behöver vi ersättningsrekrytera och förstärka vår medarbetarstyrka.

Inom LFV arbetar vi aktivt för att bibehålla en hög säkerhetskultur. Vi strävar ständigt för förbättrad flygsäkerhet och för att minimera vårt bidrag till risken för olycka och incident så långt som är praktiskt möjligt. Att uppnå en tillfredsställande flygsäkerhet är LFVs högsta prioritet. I detta arbete är enhet Flygsäkerhet en central aktör. Handläggning av driftavvikelser (ANS-DA) är en mycket viktig del i att förbättra vår operativa verksamhet och flygsäkerhet. Vi söker därför nya ANS-DA handläggare.


Din roll

I rollen som ANS-DA handläggare ska du bla. administrera och analysera ANS-DA,  rekommendera eventuella åtgärder, följa upp svarstider, skriva månadsrapporter och genomföra utredningar. Du kommer tillhöra en grupp inom Enhet Flygsäkerhet med ca 18 personer som arbetar med ANS-DA och utredningar mot EnRoute och Operations. Du kommer antingen att ingå i en grupp som sköter den dagliga hanteringen av ANS-DA på ATCC Malmö/En Route eller i en grupp som sköter ANS-DA hanteringen för flera olika TWR inom Operations. Vi kommer erbjuda on-the-jobb-training, utbildning och stöd från våra erfarna ANS-DA handläggare och utredare inom Enhet Flygsäkerhet.

Exempel på fler arbetsuppgifter:

  • Utföra trendövervakning och trendanalys
  • Skriva olika typer av rapporter och förse LFV med information om olika ANS-DA
  • Bistå Statens Haverikommission och Transportstyrelsen  vid behov
  • Tillgodose gruppmöten med diskussionsmaterial och statistik
  • Handlägga diverse utbildningar som någon gång/år

Du rapporterar till vår gruppchef inom ANS-DA.

Vi erbjuder:

  • Utbildning till ANS-DA handläggare/utredare på Eurocontrol.
  • Ett spännande jobb med möjlighet till deltagande på interna utbildningar, workshops och seminarier i ämnen relaterade till ANS-DA och utredning (tex. Human Factors)
  • En arbetsmiljö där vi värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv
  • Ett jobb med utvecklingsmöjligheter, expempelvis delta och/eller leda utvecklingsinriktade insatser. 

Din Profil

Vi söker dig som innehar eller har haft en operativ behörighet som FL eller FDO. Du skall ha god samarbetsförmåga, vara målinriktad och ha ett strukturerat arbetssätt. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av tidigare supportarbete eller motsvarade men har du ingen erfarenhet av uppgifter utöver det operativa arbetet så kommer du få de kompletterande utbildningar som du behöver.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning och förmåner

Tjänsterna är tillsvidareanställning vid Enhet Flygsäkerhet. Tjänsterna är antingen heltidstjänster eller 50% tjänster som du kan kombinera med din befintliga operativa tjänstgöring. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.

LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor. LFV värnar om en god arbetsmiljö där det är viktigt med balans mellan arbete och privatliv.

 

Kontaktpersoner

Anna Thuner Asker

Gruppchef Flygsäkerhet

0708-42 38 80

Maria Denne

Facklig kontakt ST-Flygledning

011-19 20 00

Kristina Buchholt

Facklig kontakt SACO

011-19 20 00

Jonas Åkesson

HR Business Partner

070-7192230

jonas.akesson@lfv.se


Du ansöker senast 2022-08-31 genom att klicka på knappen nedan.