LFV söker Team Manager Training ATCC Malmö

Malmö-Sturup

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor. Läs mer om LFV LFV.se 

Training (TRG) hanterar all operativ utbildning samt kompetenssäkring för ATCC Malmö.
Arbetet på TRG präglas av ett positivt, stimulerande och kreativt klimat. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet inom de ramar som sätts av regler och förordningar. Vi utbildar och kompetenssäkrar både nya elever samt erfaren personal till att nå önskad färdighet. Inom enheten finns idag 13 medarbetare med kompetens inom utbildning och simuleringar. Vi söker dig som vill vara med och leda utvecklingen av vår utbildningsenhet.

Nuvarande Team Manager för vår Trainingenhet på ATCC Malmö kommer fortsatt att vara tjänstledig och vi söker därför en vikarie.

Din roll

Som Team Manager training Malmö ansvarar du och arbetar med följande delar:

  • Verksamhets-, budget- och personalansvar.
  • Säkerställa att medarbetare har förutsättningar för leveranser av rätt kvalitet och i rätt tid 
  • Utveckla och förbättra/effektivisera verksamheten
  • Samordna och koordinera arbetet med övriga teamledare då främst med Team Manager på ATCC Stockholm.
  • Som Team Manager ingår du i den lokala supportledningen och är en del av SeR ledning. Du verksamhetsleds av Manager Support som även är din personalansvarige chef.

Din profil

Du är flygledare och har mångårig erfarenhet av LFVs operativa verksamhet eller liknande. Du har goda kunskaper i de bestämmelser och regelverk som styr utbildningar och deras innehåll. Du ska ha minst 2 års erfarenhet som utbildningshandläggare eller likvärdig erfarenhet. Eftersom det är ett vikariat ser vi gärna att du redan idag är väl förtrogen med utbildningsverksamheten på ATCC Malmö, på så sätt kommer du snabbt in i rollen och kan leda enheten under det kommande året. Du ska inneha eller ha innehaft gällande behörighets tillägg för OJTI. Du ska inneha eller ha innehaft gällande behörighets tillägg för Bedömare.

Du har en helhetssyn och förstår andra funktioners utmaningar genom att lyssna in och samarbeta för att på bästa möjliga sätt möta LFVs övergripande behov. Du förstår vikten av att arbeta tvärfunktionellt, att utveckla goda relationer och skapa engagemang inför en uppgift genom tillit och att både ge och ta emot feedback. Med ett tydligt ledarskap säkerställer du förståelse hos dina medarbetare för hur deras
roll och prestation hänger ihop med funktionens gemensamma leverans och LFVs övergripande mål. Du förstår vikten av att aktivt kommunicera och tydliggöra förväntningar på medarbetares prestation i syfte att skapa delaktighet och mening.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som har ett intresse av att leda människor i en utbildningsorienterad verksamhet.
Det anses meriterande om du:

  • Har erfarenhet av att leda personal.
  • Har erfarenhet av arbete med utbildning i en liknande roll.
  • Har eller har haft lokalt behörighets tillägg vid ATCC Malmö.
  • Om du i tidigare roller samarbetat med Transportstyrelsen.

Anställning

Tjänsten avser ett vikariat från 2022-09-01 till och med 2023-08-31 med placering i Malmö.

Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.

Välkommen att skicka in din ansökan innehållande CV samt personligt brev. 

Kontaktpersoner

Sofi Stewart

Manager Support

0708-38 31 56

sofi.stewaert@lfv.se

Carl-Magnus Jönsson

Team Manager Training

carl-magnus.jonsson@lfv.se

Johan Söderberg

Facklig kontakt ST-Flygledning

0705-79 56 62

fackklubben.malmo@lfv.se


Du ansöker senast 2022-08-10 genom att klicka på knappen nedan.