LFV söker UTM Specialist inom regler, organisation och avtal

Luftfartsverket (LFV) är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen inom flera olika områden.

Avdelning Operations levererar flygtrafiktjänster för civil och militär luftfart. Verksamheten omfattar operativ flygtrafikledningstjänst (ATS), flygbriefingtjänst (AIS), flygvädertjänst (MET) och kommunikationstjänst (COM) och under uppbyggnad även tjänster till den obemannade luftfarten (UTM). Detta innebär många spännande och stora förändringar, såväl vad gäller digitalisering av operativ verksamhet, miljötänk som krav på effektivitet och säkerhet.

Din roll
Befattningen som UTM-specialist (med inriktning regelverk, organisation, avtal) är en del i LFV:s arbete med etablering och tillhandahållande av tjänster till den obemannade luftfarten, benämnt UAS Traffic Management (UTM). Du ska vara drivande i att tillse att LFV:s UTM-verksamhet lever upp till regel- och lagkrav inom området. Du ska föreslå och vara aktivt delaktig i anpassning av LFV:s organisation för att på bästa sätt tillgodose nämnda krav, med behoven från såväl den obemannade luftfarten som från LFV:s övriga verksamhet tagna i beaktande. Du ska vara drivande i certifiering och därefter vidmakthållande av certifikat för de tjänster relaterade till obemannad luftfart som LFV tillhandahåller, t ex U-spacetjänster (USSP) och gemensamma informationstjänster (CISP). I befattningen ingår att svara för att ta fram, vidmakthålla och vidareutveckla LFV:s affärs- och finansieringsmodeller för UTM samt att ta fram, förhandla och vidmakthålla avtal med externa intressenter.

Din profil 

Vi söker dig som har:

  • Akademisk utbildning, lämpligtvis med juridisk inriktning (alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, t ex lång erfarenhet från det aktuella området)
  • God kunskap kring systematisk regeluppföljning
  • Meritande är kunskap om förutsättningar för flygtrafiktjänster i allmänhet
  • Meritande är kunskap om förutsättningar för obemannad luftfart
  • Mycket god kunskap i relevanta IT-verktyg

Du har en mycket god förmåga att förstå samt uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, även formella budskap såsom regelverk, lagar och avtal.

Som person är du självgående, initiativrik och drivande i din roll. Du är prestigelös och pragmatiskt lagd med förmåga att verka i ett sammanhang där alla förutsättningar ännu inte är helt tydliga. God samarbetsförmåga är en förutsättning och du kan i relevanta sammanhang och när det behövs agera informell ledare.  

Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och önskar att du har förståelse för och agerar utifrån LFVs värdeord: Lösningsorienterad, Engagerad och Nytänkande.

 

Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning på 6 månader och placering i Norrköping, alternativt kan Stockholm övervägas. Drogtest genomförs innan anställning.  Befattningen är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll utförs innan anställning.

LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring.

  

Du ansöker genom att klicka på knappen ANSÖK nedan senast den 14 augusti 2022. Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden. 

Kontaktpersoner

Roger Li

Chef UTM

0709-189148

roger.li@lfv.se

Kristina Nilsson

HR Business partner Operations

0766-964282

kristina.nilsson@lfv.se

Tobias Lindgren

Facklig kontakt - ST

011-19 28 02

tobias.lindgren@lfv.se

Anna Ejhed

Facklig kontakt - SACO

08-797 70 27

anna.ejhed@lfv.se


Du ansöker senast 2022-08-14 genom att klicka på knappen nedan.