LFV söker Strategisk Verksamhetsutvecklare med inriktning Digitalisering

Norrköping

Vill du vara med och bidra till framtidens digitala utveckling av LFVs verksamhet, flygtrafikledningen och flyget?

Vi söker just nu två strategisk verksamhetsutvecklare till koncernfunktionen för Forskning, Innovation och Digitalisering

På LFV gör vi just nu en förändringsresa med ny teknik, nya förutsättningar och ett ökat ansvar. Vi växer som organisation och söker därför dig som vill vara med och forma framtidens flygtrafiktjänst. Hos oss kan du vara med och bidra till smarta lösningar för morgondagens flyg.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor. Läs mer Om LFV

Koncernfunktionen ansvarar för LFV:s Forsknings och Innovationsverksamhet, att utveckla och driva digitaliseringsstrategier samt arkitekturinriktningar på koncernnivå. En övergripande målsättning är att bidra till LFV:s långsiktiga mål och att utifrån resultat från Forskning och Innovation skapa verksamhetsnytta i form av nya lösningar och metoder. Arbetet bedrivs i nära samarbete med de olika Koncernenheterna inom LFV. Flera av aktiviteterna bedrivs som nationella eller internationella samarbeten.

Enheten Digitalisering ansvarar för att styra, leda och följa upp arbetet med digitalisering inom LFV såväl som verka för att underlätta den digitala transformationen till stöd för våra luftrumsbrukare. Målet är att bedriva ett systematiskt arbete samt att stödja och ge rätt förutsättningar för alla medarbetare och kunder/samarbetspartners.

Vi söker dig som vill styra och leda digitaliseringen inom de områden du ansvarar för samt har ett stort intresse för att hitta nya vägar framåt för att effektivisera verksamheten inom allt från arbetssätt till nyttjande av tekniken, baserat på våra medarbetare och kunders behov.

Din Roll

Arbetet kommer att  präglas av att stödja och vägleda myndighetens avdelningar och koncernfunktioner så att vi tillsammans bidrar till regeringens uppsatta mål för ett hållbart digitaliserat Sverige.

Just nu arbetar vi med att bygga upp enheten och samtidigt drar vi upp riktlinjerna för arbetet med digitalisering på LFV och du kommer in i ett läge där du har en viktig roll i att bygga upp den egna verksamheten såväl som det övergripande digitaliseringsarbetet.

Vår intention är att möjliggöra digitalisering och öka digitaliseringstakten på LFV, vi gör detta genom kund och medarbetarfokus, digitalisering och samarbete. I flera uppdrag kommer vi att samverka med andra myndigheter och organisationer om gemensamma frågor, exempelvis Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och samverkansprogrammet eSam.

Du kommer att;

 • utveckla och förvalta myndighetens strategiska digitaliseringsmål, med tillhörande arbetssätt och metoder
 • omsätta myndighetens mål och strategier till handling genom att tillhandahålla stöd, kommunikation och utbildningar
 • följa upp och utvärdera det arbete som genomförs på andra avdelningar
 • omvärldsbevaka och analysera trender i omvärlden
 • göra analyser och skriva beslutsunderlag, strategidokument och rapporter
 • arbeta med olika grupperingar inom myndigheten men också med andra aktörer inom offentlig och privat sektor
 • delta i nationellt samverkan inom digitaliseringsområdet, hantera remisser från exempelvis regeringen och andra myndigheter
 • bidra till funktionens utveckling och enhetens övriga ansvarsområden.

Anställningen är placerad på koncernfunktionen FoID, Enheten Digitalisering som ansvarar för myndighetsövergripande digitaliseringsfrågor. Sektionen består idag av ca 5 medarbetare med placering i Norrköping men är i en utvecklingsfas och skall växa under året.

Din profil

För att vara framgångsrik i rollen som Strategisk Verksamhetsutvecklare behöver du följande kvalifikationer och erfarenheter:

 • akademisk utbildning om minst tre år inom ett för tjänsten relevant område eller annan motsvarande erfarenhet som LFV bedömer likvärdig
 • erfarenhet av att driva strategiskt utvecklingsarbete
 • erfarenhet av arbete med förändringsledning
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du också har

 • samverkat och byggt nätverk, både internt och externt
 • erfarenhet av arbete med arkitektur
 • erfarenhet av innovationsarbete
 • erfarenhet av arbete med tjänstedesign
 • arbetat inom offentlig sektor

Som person kan du ta initiativ och omsätta kunskaper och erfarenheter till handling och driva dina uppdrag framåt. Du är utåtriktad och bekväm med att ha en ledande roll. Problemlösningsförmåga och en strävan efter ständiga förbättringar är en del av dig.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställning och förmåner

Tjänsterna är tillsvidareanställningar med placering i Norrköping, men också andra orter kan komma att vara aktuella. Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap. Resor främst inom Sverige kommer att ingå i tjänsten.

LFV erbjuder goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kontaktpersoner

Maria Filipsson

Enhetschef

011-192907

maria.filipsson@lfv.se

Jonas Åkesson

HR Business Partner

070-7192230

jonas.akesson@lfv.se

Gunilla Pettersson

Facklig kontakt SACO

011-19 20 00

Per-Ola Kårbro

Facklig kontakt ST

011-19 20 00


Du ansöker senast 2022-05-31 genom att klicka på knappen nedan.