PwC Cyber & Privacy søker deg som vil bli del av vårt voksende og tverrfaglige personvernmiljø!

Oslo

Er du opptatt av teknologi og personvern? Motiveres du av å jobbe i et tverrfaglig og internasjonalt miljø med teknologer, samfunnsvitere og jurister? Vi søker deg som er nysgjerrig, analytisk og metodisk og som vil være med å løse spennende og viktige samfunnsoppdrag innen personvern.

Personvern er et satsningsområde for PwC både globalt og nasjonalt. Nå ønsker vi å utvide miljøet vårt med flere dyktige og hyggelige kolleger. Hos oss får du mulighet til å jobbe med et bredt spekter av prosjekter med samfunnsmessig eller kommersiell betydning. Vi vet at ny teknologi skaper både nye spørsmål og nye muligheter for personvernet, og er opptatt av hvordan godt personvern kan bygges inn i teknologiske løsninger.  

Vi bistår blant annet kunder med modenhetsvurderinger, implementering av innebygd personvern, personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) og strategisk rådgivning. Vi jobber også tett med andre fagmiljø i PwC innen informasjonsforvaltning, digitalisering og innovasjon. Dette gir gode muligheter til å jobbe i tverrfaglige team og å utvide kompetansen du allerede har.

Vi søker deg som:

 • Fortrinnsvis har bachelor/mastergrad eller tilsvarende  
 • Har relevant arbeidserfaring (5+ års erfaring) 
 • Har erfaring fra arbeid med personvern fra et teknisk, organisatorisk eller juridisk perspektiv
 • Blir motivert av å jobbe med mulighetsrommet ny teknologi gir for å skape et bedre personvern
 • Har erfaring fra komplekse utviklingsprosjekter
 • Har erfaring med problemstillinger knyttet til bruk av skytjenester og/eller kunstig intelligens
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Blir motivert av å bidra til å videreutvikle vårt tverrfaglige og dyktige personvern-team

Oppgaver i stillingen/ansvarsområder: 

 • Delta i og lede prosjekter på tvers av avdelinger med ulik kompleksitet og nye teknologier
 • Bistå kunder i offentlig og privat sektor med sammensatte personvernutfordringer
 • Bistå kunder med implementering av prosesser og løsninger med innebygd personvern innen komplekse miljøer
 • Kontrollere og revidere virksomheters modenhet på personvernområdet
 • Være med å kontinuerlig forbedre ny metodikk for ivaretakelse av personvernet
 • Bidra innen strategi og tjenesteutvikling
 • Være en fagekspert og støttespiller inn mot andre avdelinger, oppdrag og kunder
 • Være en ambassadør for våre kunder og ut i markedet

 PwC tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.


Tilleggsopplysninger til stillingen:

Du bes laste opp CV, søknadsbrev og andre relevante vedlegg i PDF. Oppstart etter avtale.


Spørsmål og stillingen
kan rettes til:

Andreas Rooney: +47 978 92 297 | andreas.rooney@pwc.com

Catharina Nes: +47 941 58 007 | catharina.nes@pwc.com


Søknadsfrist:
10. august 2022


*I henhold til GDPR bes du søke via systemet, og ikke direkte til kontaktpersonen (e) oppført i denne annonsen.

*Som en del av vår rekrutteringsprosess vil vi utføre bakgrunnssjekk ved signering av kontrakt.

Kontaktpersoner:

Andreas Rooney

97892297

andreas.rooney@pwc.com

Catharina Nes

94158007

catharina.nes@pwc.com