Ypsilonlærer 2023

Åpen søknad

Akademiet er Norges største private videregående skole med over 10.000 elever. Akademiet består i dag av 3 grunnskoler, 13 videregående skoler, 10 privatistskoler, Norges største offentlig godkjente nettskole og utvekslingsorganisasjonen Akademiet Utveksling. Med mer enn 500 medarbeidere over hele landet, er våre lærere, administrasjon, IT-ansatte og rektorer en del av et betydelig kollegialt nettverk.

Akademiet tar imot åpne søknader gjennom hele året. Vi er som oftest på jakt etter undervisningspersonell, men fra tid til annen har vi også behov for å fylle stillinger innen ledelse (rektorer), administrasjon, IT, medieproduksjon og lærlinger innen IT eller administrasjon.

Litt om våre skoler:

Realfags- og ungdomsskolene våre tilbyr undervisning på grunnskolenivå. Vi legger til rette for at eleven skal forstå hva man skal lære og hvordan man skal lære. At vi er en realfagskole betyr at eleven har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når man er klar for det. Undervisningen foregår i aldersblandete grupper. Du finner én realfagsskole i Oslo (7.-10.) og én i Drammen (1.-10.), i tillegg har vi en ungdomsskole i Lier (7.-10.).

Akademiet Videregående skole tilbyr elevene et unikt studietilbud gjennom høyt kvalifiserte lærere, moderne undervisningsformer og gode tekniske hjelpemidler. Akademiet videregående skole i Drammen har i årene fra 2011 – 2022 tronet suverent på førsteplass som Norges høyest rangerte videregående skole på Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Du finner våre videregående skoler i Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes og Ålesund.

Akademiet Privatistskole og Akademiet Nettstudier tilbyr privatistundervisning til de som trenger å ta opp fag fra videregående eller mangler generell studiekompetanse. Vår privatistskole er kjent for eksamensrettede kurs med engasjerte lærere og et gjennomarbeidet pedagogisk opplegg. Privatistelever får også en karaktergaranti – bedre karakter eller kurset på nytt. Du finner våre privatistskoler i Bergen, Drammen, Fredrikstad, Oslo, Sandnes, Trondheim, Tønsberg og Ålesund, i tillegg til nettskolen.

Akademiet Utveksling er en liten og intim organisasjon som kun jobber med utvekslingselever fra videregående skole. Vi har jevn og personlig kontakt med både elevene og deres foresatte, og gjør det lille ekstra som må til for at utvekslingsåret skal bli best mulig for alle parter. 

Vår visjon er at vi skal være de beste og mest fremtidsrette skolene i Norge. Visjonen er enkel, men ambisiøs. Vi vil oppnå dette ved å være skoler med fokus på læring samt et godt og inkluderende skolemiljø. I disse dager snakkes det mye i skolefaglige miljøer om fremtidens skole. Spørsmålet alle stiller seg, er hvordan skolen kan forbedre elevene på en fremtid som vi ikke vet hvordan ser ut?

Vi i Akademiet  jobber systematisk med utvikling og innovasjon, vi tror dagens skole trenger å reformeres. Elevene må aktivt konstruere sin egen kompetanse i nært samarbeid med dyktige lærere og veiledere. Dette gjør at noen av de tradisjonelle strukturene i skolen står for fall. Læreren er ikke lenger bare en formidler av kunnskap, men også en viktig veileder og motivator, en som stiller krav og yter støtte i tett samhandling med elevene.

Viktige kvalifikasjoner vi ser etter:

 • Forståelse for og gjennomføringsevne i skolens pedagogiske profil
 • Engasjement
 • Evne til å strukturere elevaktivt arbeid
 • Personlig egnethet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Politiattest kreves ved ansettelse

Hvorfor jobbe ved våre skoler?

 • Vi er opptatt av å se hver enkelt elev og motivere slik at alle når sine mål
 • Du blir del av et team med engasjerte og faglig dyktige kollegaer, hvor delingskultur og samarbeid står i fokus
 • Vi har korte beslutningsprosesser i en liten og ubyråkratisk organisasjon
 • Vi prioriterer søkere med lærerutdanning og praktiskpedagogisk utdanning
 • Vi er opptatt av gode resultater og “vi vil litt mer”


Akademietskolene skal være unike skoler som både elever, lærere, rektorer og andre ansatte er stolte av. For mer informasjon om oss, se www.akademiet.no

Høres dette ut som et spennende sted å jobbe?
Send inn en åpen søknad i dag!

Kontaktpersoner:

Akademiet Jobb

jobb@akademiet.no


Lenke til denne siden
https://www.akademiet.no/jobb/?rmpage=job&rmjob=108&rmlang=NO