Gran

Spontansansökan Bergkvist Siljan

Dalarnas län

Bergkvist Siljan är en modern sågverkskoncern i Dalarna. Koncernen innefattar råvarubolag samt tre sågverksenheter placerade i Insjön, Mora och Blyberg.
Koncernen har ca 300 medarbetare i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland.

Vi som arbetar på Bergkvist Siljan är stolta över att bruka och vidareförädla råvaran i skogen. Hos oss är hållbarhet viktigt och ett integrerat synsätt som präglar hela verksamheten.
Bergkvist Siljan AB är övertygad om att ett aktivt arbete med mångfald och jämställdhet skapar konkurrensfördelar och stödjer koncernens målsättning att vara en framgångsrik och attraktiv arbetsgivare.

Bergkvist Siljan jobbar intensivt med Skydd och Säkerhet. Jobbet med att förebygga och undvika olyckor finns med som en naturlig del i alla arbetsuppgifter i hela verksamheten.

Är du intresserad av att vara en del av oss? Ansök gärna via vårt formulär.

 

Kontaktpersoner

Christina Gunroth Olsson

HR Chef

072-2329592

christina.gunrotholsson@bergkvistsiljan.com