Internationell koordinator

Ref 22/691

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

KMH ledigförklarar härmed en anställning som

Internationell koordinator till Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd. Anställningen är på heltid tillsvidare, med sex månaders provanställning.


Arbetsplatsen
Från och med 1 januari 2023 ska två avdelningar inom förvaltningen gå samman och bilda en ny avdelning - Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd. Avdelningen består av 13 personer och har ansvar för att skapa systematik och helhetssyn inom det utbildnings- och studieadministrativa området såväl vid högskoleförvaltningen som vid akademierna.

Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd arbetar med processer kring antagning och examen, frågor om studieorganisation och studenträtt. Studiesociala frågor och studenthälsa ligger också här, liksom stöd till studerande med funktionsnedsättning. Avdelningen hanterar även studie- och karriärvägledning, internationellt student- och personalutbyte, läsårsplanering, lokalbokning samt schemaläggning.

Avdelningen utgör stödfunktion för utbildnings- och forskningsfrågor gentemot Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden), högskoleledning och högskolestyrelsen samt stöttar akademierna i kvalitetsfrågor gällande utbildning och forskning samt i implementering av beslut som fattas av UF-nämnden och högskolestyrelsen. Avdelningen har en strategisk roll i att förmedla nyheter på utbildnings- och forskningsområdet till UF-nämnden och till akademierna.

KMH deltar i olika utbytesprogram exempelvis Erasmus+, Nordplus samt även andra bilaterala utbytesavtal som vi har med våra internationella partnermusikhögskolor runt om i världen. KMH arbetar för att öka antalet in- och utresande studenter samt med att ge service av hög kvalitet till våra utländska partners och studenter. KMH arbetar också för att samordna studentstödet för svenska och internationella studenter samt utveckla den internationella ambitionen i våra utbildningsprogram.KMH är medlem och bidrar aktivt i flera internationella musikorganisationer och nätverk för högre utbildning. För mobilitetsarbetet är samarbetet mellan de europeiska musikhögskolorna och nätverket inom organisationen Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) av central betydelse.

 

Arbetsuppgifter
Som internationell koordinator kommer du att arbeta med högskolans internationella frågor vad gäller utbildning och samverkan. Dina arbetsuppgifter kommer att röra sig inom nedanstående områden:

 • Vara ansvarig för KMH:s del i Erasmusprogrammet och andra utbytesprogram som KMH är del av, skriva ansökningar och slutrapporter
 • Vara en kreativ kraft genom att delta i utvecklingen av KMH.s internationella arbete
 • Planering, koordinering och administration kring studentutbyten och lärarutbyten, både inresande och utresande
 • Information till och kommunikation med utbytesstudenter samt partneruniversitet
 • Planera och genomföra olika studentaktiviteter
 • Samverka med studenter, lärare och övriga funktioner inom KMH
 • Delta i projekt och tillfälliga arbetsgrupper
 • Bearbetning av/ta fram statistik rörande internationella studier
 • Övriga administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma.

  

Kvalifikationer

 • Relevant högskoleutbildning alternativt förvärvat motsvarande kompetens på annat sätt som vi bedömer som likvärdig
 • Gedigen erfarenhet från universitet eller högskola med liknande arbetsuppgifter
 • Mycket god erfarenhet av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter och goda kunskaper av administrativa system, gärna inom utbildningssektorn
 • Stor skicklighet i att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande är egen erfarenhet från högre musikutbildning samt grundläggande kunskaper i ytterligare ett språk. Om du varit utbytesstudent, gått utbildning eller gjort praktik i utlandet är också meriterande.

I denna roll är det viktigt att vara självgående, ansvarstagande och ha gott ordningssinne. Det är också av stor vikt att ha en god samarbetsförmåga och servicekänsla. Du har ett engagemang för internationaliseringsfrågor. Vi uppskattar om du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leda till ett förbättrat arbetsresultat. Medarbetarna på KMH är vana vid att hjälpa varandra med varandras arbetsuppgifter, även om ansvarsområdet kan vara något annat. 

KMH eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som, efter en
kvalitativ helhetsbedömning av skicklighet, personliga egenskaper och lämplighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Ytterligare information
Kontakta Thomas Berggren, chef för Studieadministrativa avdelningen, tel. 08-572 18 51 eller e-post thomas.berggren@kmh.se
Facklig information: marcus.lindh@kmh.se ST, karl.asp@kmh.se Saco-S
Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan, personligt brev och cv, senast den 29 nov 2022. Diarienr 22/691. Du ansöker via knappen ”ansök” nedan.