Högskoleadjunkt i musik – med studierektorsuppdrag

Ref 21/547

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

 

Om arbetsplatsen

Placering är vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori.

Anställningen är tidsbegränsad och omfattar 50 % av heltid, dock längst till och med 2024-07-21, med möjlighet till förlängning.

Vi söker dig som brinner för och har en grundutbildning i musik men även ett intresse av och fallenhet för administration. Våra dirigentutbildningar och våra valbara- och fristående kurser står utan studierektor och vi hoppas på detta sätt kunna finna dig som är sugen på detta spännande och mångfacetterade uppdrag.

Arbetsuppgifter

 • Studierektorsuppdrag för kandidat- och masterprogrammen i dirigering
 • Studierektorsuppdrag för akademins valbara och fristående kurser
 • Aktivt delta i akademins inre arbete som kollegiala möten, utvecklingsarbeten, projekt samt möten som beslutas av rektor.
 • Aktivt initiera och delta i externa projekt och samarbeten
 • Aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
 • Samverka inom KMH och med det omgivande samhället.

Behörighetskrav

Du ska ha:

 • relevant konstnärlig/pedagogisk högskoleexamen
 • erfarenhet av egen konstnärlig verksamhet med anknytning till ämnesområdet musik
 • erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet
 • mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • dokumenterade och vitsordade erfarenheer av administrativa uppdrag
 • vana att arbeta i officepaketet med andra digitala verktyg och system

 

Meriterande om du dessutom har:

 • masterexamen i musik
 • erfarenhet av undervisning på högskolenivå
 • högskolepedagogisk utbildning
 • administrativ utbildning
 • utbildning inom administration eller projektledning

Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.

 

Behörighetsbestämmelser och bedömingsgrunder

Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses omfattande yrkesverksamhet som kräver god kompetens inom ämnesområdet. (jfr HF 4 kap 4 §).

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Medarbetarna på KMH är vana vid att hjälpa varandra med varandras arbetsuppgifter, även om ansvarsområdet kan vara något annat och vi förutsätter att du delar detta synsätt.

Jämlikhets- och jämställdhetsöverväganden

KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, känsöverskridande identitet eller uttrycke, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Vad gäller jämställdhet, ska i högskolans verksamhet, jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iaktas och främjas (1 kap. 5 § HL). Som framgår av 3 kap. 7 § diskrimineringslagen, ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder bl. a. för att få en jämn könsfördelning. 

Detta innebär att när det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska KMH vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. KMH ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efterhand ökar.

Med jämn könsfördelning menas vid KMH minst 40 procent av underrepreseterat kön, dvs inom en viss kategori av arbetstagare vid KMH.

Ytterligare information

Kontakta: Anna Maria Koziomtzis, akademichef vid akademin för klassisk musik, komposition. dirigering och musikteori. annamaria.koziomtzis@kmh.se 

Facklig information: Bengt Stark (Saco), bengt.stark@kmh.se , Tomas Norberg (ST), tomas.norberg@kmh.se

Välkommen med din ansökan!

Ansökan ska vara inkommen till KMH senast den 6 oktober 2021, ansök via knappen nedan. 

Vi tar endast emot ansökningar via vårat rekryteringssystem. Ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. Tillåtna format är mp3, pdf och word.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.