Arkivarie

Ref 21/591

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, och Försvarshögskolan, FHS, samarbetar inom arkivområdet. Nu söker vi dig som vill arbeta som arkivarie vid båda högskolorna. Anställningen är placerad vid KMH men arbetets omfattning fördelas lika mellan lärosätena, du arbetar halva tiden på KMH och den andra halvan på FHS. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.

 

Om arbetsplatserna

KMH är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. KMH utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer såsom dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik på vetenskaplig och konstnärlig grund.

FHS bedriver officersutbildning på alla nivåer. FHS forskar och utbildar inom bland annat statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik respektive krishantering och internationell samverkan, militära ämnen, folkrätt och ledarskap.

På KMH är anställningen placerad vid Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi där du är den enda arkivarien och på FHS är du placerad vid Avdelningen för verksamhetsstöd där du jobbar i nära samarbete med högskolans andra arkivarie.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar att utreda, vårda, ordna och förteckna myndigheternas handlingar samt ge råd och service i arkivfrågor. Du besvarar förfrågningar, gör sekretessprövningar och lämnar ut handlingar. Du är dessutom drivande i frågor kring digital utveckling inom arkivområdet och deltar i arbetet med framtagandet och implementeringen av reviderade informationshanteringsplaner. Du ansvarar för uppdatering av klassificeringsstruktur och arkivförteckning samt informerar och utbildar högskolans anställda i arkivfrågor genom tex att utarbeta informationsmaterial.

I arbetet ingår att ta fram interna rutiner och styrdokument, baserade på lagstiftning och andra regelverk samt inom områden som elektronisk långtidsarkivering och forskningsdokumentation, och du delta i utvecklingsprojekt gällande e-arkiv, e-signaturer och forskningsdata.

 

Tillsammans med registrator ansvarar du för att det finns väl fungerande processer från det att handlingar inkommer eller upprättas till dess att de gallras eller slutarkiveras. Du är ett stöd i frågor om gallring, arkivering och utlämnade av allmänna handlingar samt ansvarar för registraturen i registrators frånvaro.

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har:

  • akademisk examen med 60 hp (40 p) inom arkiv och dokumenthantering, minst 3 års dokumenterad erfarenhet som arkivarie i statlig förvaltning,
  • god kunskap om arkiv- och informationsförvaltning i statlig sektor, 
  • god kunskap om och erfarenhet av ordnings- och förteckningsarbete, god kunskap om verksamhetsbaserad arkivredovisning,
  • Svenskt medborgarskap krävs då befattningens del vid Försvarshögskolan är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Vi ser det som meriterande om du har 

erfarenhet av liknande arbete från högskola,

  • erfarenhet av digitalt bevarande och digital arkivering, antingen genom arbete med e-arkiv eller genom kravställning/införande av e-arkiv,
  • erfarenhet av att ha utbildat och väglett tjänstemän i grundläggande arkivfrågor

Personliga egenskaper
Det är av stor vikt att du är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och har hög servicekänsla. Du ska ha en god kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift. Du är van vid att arbeta självständigt och har god förmåga att prioritera, planera och organisera ditt arbete. Du behöver vara flexibel, uthållig och utvecklingsinriktad och ha en god förmåga att driva förändringsarbeten. Väl fungerande samarbeten såväl inom som utanför organisationen är av avgörande betydelse för denna anställning och det är därför viktigt att du är bra på att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I rekryteringsarbetet kommer vi främst att beakta den som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av skicklighet, personliga egenskaper och lämplighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid de båda lärosätena.

Ytterligare information

Kontakta planeringschef Nina Cajhamre 08-16 18 06

Facklig information: Tomas Norberg (ST) tomas.norberg@kmh.se, Bengt Stark (SACO-S) bengt.stark@kmh.se Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se,

Mer information om Försvarshögskolan finner du på www.fhs.se

 

Välkommen med din ansökan!

Ansökan ska vara inkommen till KMH senast den 3 oktonber, ansök via knappen nedan. 

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.