Lektor i sång med inriktning jazz

Ref 21/202

KMH ledigförklarar härmed anställning som lektor i sång med inriktning jazz, placering på Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion. Anställningen är tillsvidare med start höstterminen 2021 omfattning minst 50 % av en heltid. Institutionen ingår i Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion. Vi är ca 40 anställda lärare och ca 100 timlärare som arbetar inom akademin. Vi söker dig som vill bidra till en attraktiv utbildnings- och arbetsmiljö vid KMH och inom institutionen för jazz (JZ). Ämnesområdet omfattar såväl sångteknisk som gestaltningsmässig och improvisatorisk färdighet i sång samt sångarens funktion i ensembler.

Arbetsuppgifter

 • undervisa och handleda studenter i ämnesområdet, både enskilt och i grupp på såväl grundläggande som på avancerad nivå.
 • aktivt delta och bidra till konstnärlig och pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.
 • aktivt delta i akademins inre arbete som kollegiala möten, utvecklingsarbeten, projekt samt möten som beslutas av rektor.
 • aktivt delta i arbete kring antagningsprov och examinationer.
 • aktivt initiera och delta i externa projekt och samarbeten kopplade till KMH:s verksamhet.
 • aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
 • samverka inom KMH och med det omgivande samhället, inklusive information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete.
 • vid behov uppdrag av administrativ art på akademinivå.

Behörighetskrav och övriga krav
Behörighet att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (jfr. 4 kap. 4 § HF). (Läs vidare vad som gäller som bedömningsgrunder enligt anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm).

Den sökande ska ha:

 • dokumenterad konstnärlig utövning på minst nationellt hög nivå samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet. 
 • vitsordad och väldokumenterad undervisning och/eller handledning såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet inom ämnesområdet sång med inriktning jazz. 
 • pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet.
 • god samarbetsförmåga, analytisk kompetens och organisatorisk förmåga.
 • administrativ skicklighet samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

 

Dessutom ska följande bedömingsgrunder gälla:

 • Graden av konstnärlig skicklighet, visad genom erkännande på nationell nivå som konstnärlig utövare samt som lärare och genom att ha utvecklat och lett konstnärlig verksamhet av hög kvalitet.
 • Graden av pedagogisk skicklighet, visad genom att ha handlett studenter på såväl grund som avancerad nivå genom att ha utvecklat, lett och genomfört utbildning av hög kvalitet på grundnivå och avancerad nivå.
 • Graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • Graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet.

Meriterande
Genomgången högskolepedagogisk kurs

Stor vikt kommer, förutom behörighetskraven för anställning som lektor, att läggas vid personliga egenskaper såsom förmåga att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, övriga lärosätet samt externt mot omgivande samhället. KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningar att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Jämnlikhets- och jämställdhetsöverväganden
KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, känsöverskridande identitet eller uttrycke, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Ytterligare information
Kontakta: Bo Westman, akademichef vid akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion. bo.westman@kmh.se
Facklig information: Filip Kvissberg (Lärarförbundet), filip.kvissberg@kmh.se, Bengt Stark (Saco), bengt.stark@kmh.se, Tomas Norberg (ST), tomas.norberg@kmh.se,

OBS. Läs annonsen i sin helhet på www.kmh.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2021. Märk din ansökan med dnr 21/202. Vi tar endast emot ansökningar via vårat rekryteringssystem. Ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. Tillåtna format är mp3, pdf och word.