Adjunkt i elgitarr och gitarr

Ref 21/194

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

KMH ledigförklarar härmed en anställning som adjunkt i elgitarr och gitarr med placering vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle (MPS)

Anställningen är tidsbegränsad under två år, med start enligt överenskommelse, senast augusti 2021 och omfattningen 50 procent.

Anställningen är förlagd till Akademin för musik, pedagogik och samhälle (MPS) som ansvarar för forskning i musikpedagogik och i musik och hälsa samt för ämneslärarutbildningen i musik, kompletterande pedagogisk utbildning, kandidat i muskterapi samt fristående kurser. Akademin är i behov av en lärare på hög konstnärlig nivå med genrebredd och som kan undervisa studenter i elgitarr, bruksspel på gitarr och ämnesdidaktik. Undervisningen sker individuellt och i grupp. Delar av undervisningen i ensemblespel sker på studenternas egen nivå, dessutom ingår undervisning i ensemblespel utifrån didaktiska perspektiv. Vi söker en högskoleutbildad lärare i elgitarr och gitarr. Därutöver ska den sökande kunna styrka erfarenheter av undervisning inom estetiska program på gymnasienivå eller motsvarande.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning i elgitarr och bruksspel på gitarr
 • Undervisning i ensemble
 • Ämnesdidaktik i gitarr och elgitarr
 • Aktivt deltagande i KMH:s och institutionens inre arbete, samt i förekommande fall antagningsprov, projekt och examinationer.
 • Administrativt arbete ingår

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses omfattande yrkesverksamhet som kräver god kompetens inom ämnesområdet.

Den sökande ska ha:

 • relevant examen från universitet eller högskola minst kandidatnivå eller motsvarande kompetens
 • dokumenterad professionell verksamhet som musiker på hög nivå
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet samt hög ämnesdidaktisk kompetens
 • god pedagogisk förmåga att engagera och inspirera studenterna till eget lärande och utveckla deras didaktiska förmåga
 • god samarbetsförmåga
 • adminstrativ skicklighet
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Bedömningsgrunder

 • Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Meriterande

 • Erfarenhet av att ha undervisat i konstnärligt ämne på högskolenivå.
 • Dokumenterad adminstrativ skicklighet

Stor vikt kommer därutöver att läggas vid förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till positiv utveckling av verksamheten

Sökande kan komma att kallas till spel- och undervisningsprov och intervju.

Jämnlikhets- och jämställdhetsöverväganden

KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, känsöverskridande identitet eller uttrycke, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Vad gäller jämställdhet, ska i högskolans verksamhet, jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iaktas och främjas (1 kap. 5 § HL). Som framgår av 3 kap. 7 § diskrimineringslagen, ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder bl. a. för att få en jämn känsfördelning.

Detta innebär att när det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska KMH vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. KMH ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efterhand ökar. Med jämn könsfördelning menas vid KMH minst 40 procent av underrepreseterat kön, dvs inom en viss kategori av arbetstagare vid KMH.

Ytterligare information

Kontakta: Per-Henrik Holgersson, akademichef vid akademin för musik pedagogik och samhälle. E-post: per-henrik.holgersson@kmh.se

Facklig information: Filip Kvissberg (Lärarförbundet), filip.kvissberg@kmh.se, Bengt Stark (Saco), bengt.stark@kmh.se

Tomas Norberg (ST), tomas.norberg@kmh.se

Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se

Välkommen med din ansökan!

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2021. Märk din ansökan med dnr 21/194. Vi tar endast emot ansökningar via vårat rekryteringssystem.
Ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. Tillåtna format är mp3, pdf och word.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.