En möjlighet som inte dyker upp så ofta: Linköpings domkyrkopastorat söker domkyrkolektor

Linköping

Linköpings domkyrkopastorat består av nio församlingar där det sammanlagt bor drygt 100 000 personer varav 55 000 är kyrkotillhöriga. Pastoratet har cirka 250 anställda medarbetare med en gemensam förvaltning. Vi firar gudstjänst i 11 kyrkor där många ideella medarbetare bidrar till det levande församlingslivet.

Tjänsten är en pedagogisk och teologisk resurs för hela pastoratet, för anställda, ideella och de som söker sig till våra sammanhang. I tjänsten ingår att följa aktuell teologisk forskning och litteratur.

En del av uppdraget är att vara verksamhetsansvarig och arbetsledare för Studiecentrum. Studiecentrum ansvarar för kurser, retreater, samtalsgrupper av olika slag samt föreläsningsserien Livsviktigt. Studiecentrum samarbetar med "Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift", en förening som arrangerar öppna föredrag och samtal.

Det är ett väl fungerande arbete som du kommer in i men vi vill att du är med och utvecklar de olika mötesplatserna för tro och teologi. Det teologiska samtalet är viktigt i församlingsbyggandet och det vill vi i pastoratet fortsätta att fördjupa.

Vi söker dig som:

  • har erfarenhet av församlingsarbete
  • har ett pedagogiskt arbetssätt
  • har förmåga att motivera, skapa engagemang och delaktighet
  • följer med i aktuell teologisk forskning och litteratur
  • vill utveckla verksamheten vid pastoratets Studiecentrum tillsammans med övriga medararbetare
  • vill vara teologiskt stöd i utredningar inom pastoratet
  • vill predika och fira mässa i Domkyrkan
  • vill arbeta med vuxna sökare och fördjupning av kristen tro

Kvalifikationer
Är präst i Svenska kyrkan
Är teolog och disputerad

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar du vill åberopa sänder du in via länken nedan. Observera att vi enbart tar emot ansökan via vår webb.

Varmt välkommen med din ansökan.

 

 

 

Kontaktpersoner

Mattias Bähr

Domprost

013-30 35 02

mattias.bahr@svenskakyrkan.se

Karolina Einehag

Förvaltningschef

013-30 35 01

karolina.einehag@svenskakyrkan.se

Helen Olsson

Biträdande kyrkoherde, församlingsherde

013-30 37 02

helen.v.olsson@svenskakyrkan.se