Personuppgifter

Övrig information

CV-dokument doc, docx, rtf, ppt, pdf, jpg, gif, txt
Ansökningsbrev
doc, docx, rtf, ppt, pdf, jpg, gif, txt
Personlig bild jpg, gif, png
Övriga dokument doc, docx, rtf, ppt, pdf, jpg, gif, txt

Besvara följande kompletterande frågor.

Sparades

SparadesHärmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR.

Behandling av personuppgifter Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Myndigheten för yrkeshögskolans räkning i myndighetens rekryteringssystem, ReachMee.

Vi behandlar följande personuppgifter: Namn Födelseår Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
Tillval: CV Personligt brev Övriga bifogade filer (Betyg)

Myndigheten för yrkeshögskolan är personuppgiftsansvarig Myndigheten för yrkeshögskolan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och nås via tel. 010-209 01 00 (vxl) eller e-post info@myh.se.

Vad ska uppgifterna användas till? Myndigheten använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan. Din ansökan kommer hanteras via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din jobbansökan. Uppgifterna hanteras med stöd av ditt samtycke.

Vem kan ta del av uppgifterna? Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen. Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Hur länge sparas personuppgifterna? Samtliga personuppgifter kommer att raderas från myndighetens databas i rekryteringssystemet 2 år efter din senast sökta tjänst.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som Myndigheten för yrkeshögskolan har om dig Du har rätt att få information om vilka uppgifter myndigheten har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringssystem.

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering

Namn: Personuppgiftsombud Annica Hansson Telefon: 010-209 01 07 E-post: annica.hansson@myh.se

Din ansökan är inte fullständig. Fyll i alla obligatoriska uppgifter och registrera din ansökan
Tillbaka