Åpen søknad

Personal information

Birth year This field is required.Other documents

Allowed file types .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif

Til informasjon.

I UNITE har vi valgt å gå bort ifra de tradisjonelle søknadsbrevene, for å gjøre det enkelt for deg. Dette vil gi oss verdifull informasjon og muligheten til å bli bedre kjent med deg, og hva du kan bidra med hos oss. Vi har derfor utarbeidet et sett med spørsmål som stilles til alle som ønsker å søke jobb i UNITE.
Back to ad