Liiketoimintamme voimakkaasti kasvaessa haemme Operations-tiimiimme motivoitunutta henkilöä avustamaan projektiluontoisissa työtehtävissä. Tehtävä tarjotaan ensisijaisesti osa-aikaisena ja se on projektiluonteisen liiketoiminnan kasvun myötä määräaikainen 31.12.2022 asti. Menestyksellisen työn hoitamisen jälkeen keskustelemme mielellään työsuhteen jatkosta. Viikoittainen tavoitetyöaika on noin 30 tuntia, mutta hakijan tilanteen niin salliessa myös kokoaikainen työskentely on mahdollista. Tehtävä soveltuu erinomaisesti esimerkiksi vastavalmistuneelle tai opintojensa loppuvaiheessa olevalle henkilölle. Työtä voi tehdä osittain etänä.

Evli Alexander Incentives
Evli Alexander Incentives Oy (EAI) on alansa johtava pohjoismaisia pörssi- ja listaamattomia yhtiöitä palveleva asiantuntijaorganisaatio. Tarjoamme asiakkaillemme korkeatasoisia palveluita henkilöstön palkitsemisen, sitouttamisen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien suunnitteluun, viestintään, toteutukseen ja hallinnointiin liittyen. Tuotamme palveluita osana Evli–konsernia. Lue lisää EAI:sta.

Tehtäväkuvaus
Työtehtäviin kuuluvat vaihtelevat asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tehtävät, kuten:
• Asiakaspalvelutehtävät kannustinjärjestelmien osallistujille ja asiakasyrityksiemme HR-, talous-, legal- ja IR-toiminnoille
• EAI:n asiantuntijoiden avustaminen asiakasyritystemme kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointiprojekteissa
• Kannustinjärjestelmiin liittyvien tietojen päivitykset Incentive.Online-asiakasportaalissamme
• Avustaminen palkitsemiseen ja palkitsemisjärjestelmiin liittyvissä tietojen keruussa, tutkimuksissa, palkkioselvityksissä ja taloudellisissa analyyseissä sekä viestintämateriaalien toteuttamisessa
• Monipuoliset muut tehtävät.

Taitojen karttuessa tehtävänkuvaan kuuluvat myös osallistuminen portaalimme kehitystyöhön, kannustimien arvostukseen ja suunnitteluun liittyvä laskenta sekä esitys- ja viestintämateriaalien tuottaminen.

Menestystekijät tehtävässä
• Kiinnostus henkilöstön motivointiin ja sitouttamiseen sekä intoa työskennellä kannustinjärjestelmien hallinnoinnin, tutkimuksen ja suunnittelun parissa
• Soveltuvat opinnot (esim. laskentatoimi, rahoitus, tuotantotalous, johtaminen, corporate governance)
• Office-ohjelmien erinomainen hallinta (erityisesti excel)
• Hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito (muut kielet, etenkin ruotsi, katsotaan eduksi)
• Kiinnostus uuden oppimiseen, aloitteellisuus, tarkkuus ja joustavuus sekä hyvät ryhmätyöskentelytaidot, yleisesti can-do-asenne
• Halu tehdä laadukasta työtä tarkalla visuaalisella silmällä.

Tarjoamme
• Erinomaisen alun uralle finanssialalla sekä mahdollisuuden kehittää asiantuntemusta ja osaamista asiantuntijoidemme ohjauksella ja tuella
• Ainutlaatuisen näköalapaikan pörssiyhtiöiden ja pohjoismaisen talouselämän toimintaan kannustavassa työympäristössä
• Haasteellisia, vaihtelevia ja mielenkiintoisia tehtäviä sekä mahdollisuuden oppia erilaisten kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien elinkaari niiden suunnittelusta lähtien
• Aktiivisen roolin yhtiömme päivittäisessä toiminnassa ja sen kehittämisessä kannustinliiketoiminnan parissa
• Hauskan, nuorekkaan ja viihtyisän työyhteisön sekä yhdessä onnistumisen tunteita.

Hakuaika
• Lähetä CV ja hakemus linkin kautta viimeistään 18.4.2022
• Tavoitteena on, että valitun henkilön perehdytys alkaa touko-kesäkuussa.

Lisätietoja tehtävästä antavat tiiminvetäjä Daniel Eriksson, p. +358 50 300 6462, daniel.eriksson@eai.fi ja liiketoimintajohtaja Petri Pehkonen, p. +358 50 566 8172, petri.pehkonen@eai.fi.

        Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu* ja suosituin** yhteisövarainhoitaja. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa.***

Evlin hallinnoitavana on 17,5 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 118,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,4 prosenttia (31.12.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 290 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Evli on yksi Suomen inspiroivimmista työpaikoista vuonna 2021. Suomen inspiroivimmat työpaikat -tunnustus myönnetään suomalaisille yrityksille, jotka saavuttavat parhaat tulokset Eezy Flow'n tekemässä PeoplePower® -henkilöstökyselyssä.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 -tutkimukset, ja Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland -tutkimukset **Kantar Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 -tutkimukset ***SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021