Tehtävä Kaupunki Viimeinen hakupäivä
Rahoitusanalyytikko Helsinki 2021-10-31 31/10/2021
Riskianalyytikko / Riskienhallintapäällikkö Helsinki 2021-10-31 31/10/2021
Korvausratkaisija, Henkilövahingot, Kuopio Kuopio 2021-10-31 31/10/2021
Korvausratkaisijoita ajoneuvovahinkoihin Ouluun tai Helsinkiin Oulu 2021-10-31 31/10/2021
Lakimies / asiantuntija Liiketoiminnan lakiasiat ja tuki-yksikköön (määräaikainen) Helsinki 2021-10-31 31/10/2021
Lakimies Liiketoiminnan lakiasiat ja tuki-yksikköön (määräaikainen) Helsinki 2021-10-31 31/10/2021
Korvausratkaisija, määräaikainen perhevapaan sijaisuus Helsinki 2021-10-31 31/10/2021