Norges Bedriftsidrettsforbund er et av Norges største særforbund med 2100 bedriftsidrettslag. Vår virksomhet er landsdekkende, ideell og basert på frivillighet. Vi jobber for å skape folkehelse gjennom å bruke arbeidsplassen som arena. Vi tilbyr mer enn 50 aktiviteter i tillegg til kampanjer.

Vårt forbundskontor er på Ullevål stadion, vi har 13 kretskontorer og 55 ansatte. Vi skal nå forsterke vår administrasjon og søker ny medarbeider.

Norges Bedriftsidrettsforbund søker etter kampanjeansvarlig som skal sikre at Bedriftsidretten har de største og mest attraktive aktivitetskampanjene for voksne. Kampanjene skal bidra til synlighet og inntekter til organisasjonen. Arbeidsssted vil være Idrettens hus Ullevål stadion, Oslo.

Hvem er du?
Vi vet ikke helt hvem du er, men vi er åpne for ulike bakgrunner og formelle utdanninger. Det viktigste er at du kan videreutvikle og drifte våre kampanjer, slik at vi kan få enda flere i aktivitet. 

Hovedoppgaver:

 • Sikre utvikling og drift av Sykle til jobben-aksjonen og Aktiv Bedrift.
 • Sørge for at forbundet har gode tekniske løsninger for aktivitetsregistering knyttet til både Sykle til jobben og Aktiv Bedrift.
 • Sikre inntekter til organisasjonen gjennom salg av bedriftspakker, kommuneavtaler, støtte fra det offentlige og utrede andre finansieringsmuligheter.
 • Budsjett og resultatansvar
 • Planlegge og gjennomføre tiltak for å rekruttere deltagere til kampanjene.
 • Samarbeide med bedriftsidrettskretsene for å oppnå lokal synlighet, aktivitet og deltakelse.
 • Ansvar for å inngå og følge opp kunde -og markedsavtaler for våre kampanjer.
 • Arbeidslederansvar for ekstrahjelper/studenter som bistår i STJ kampanjen.
 • Stillingen kan tillegges endrede og nye arbeidsoppgaver i tråd med NBIFs behov.

Andre sekundære oppgaver:

 • Produsere informasjon og spille inn aktuelle temaer som kan synliggjøre NBIF som organisasjon.
 • Bistå i arbeidet med utvikling av øvrige aktivitetskampanjer i regi av NBIF ved behov
 • Jobbe internt og eksternt med påvirkningsarbeid som bidrar til at STJ og Aktiv Bedrift får synlighet

Ønsket kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning

Ønsket erfaring:

 • Relevant erfaring fra arbeid med å lede kampanjer for atferdsendring.
 • Relevant erfaring fra arbeid med tilrettelegging for fysisk aktivitet.
 • Erfaring fra frivillige organisasjoner.
 • Erfaring fra prosjektledelse.
 • Salg, markedsføring og kommunikasjon

 Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og god på relasjonsbygging internt og eksternt
 • Løsnings- og resultatorientert
 • God gjennomføringsevne
 • Serviceinnstilt

Stillingen rapporterer til
Avdelingsleder – aktivitet, kommunikasjon og marked


Søknadsfrist:
9.august

Lønn:
Etter avtale

 

Kontaktpersoner:

Jarle Blindheim

Avdelingsleder

975 63 038

Jarle.Blindheim@bedriftsidretten.no