Stilling Sted Søknadsfrist Region
Seksjonsleder samferdsel Bergen 2022-01-09 09.01.2022 Vestland
Rådgjevande ingeniør elkraft Stord 2022-01-07 07.01.2022 Vestland
Ingeniør / Sivilingeniør konstruksjonsteknikk Tromsø 2022-01-22 22.01.2022 Troms og Finnmark
VA-ingeniør Bergen 2022-01-09 09.01.2022 Vestland
Seksjonsleder Vann og avløp (VA) Bergen 2022-01-09 09.01.2022 Vestland
Landskapsarkitekter Bergen 2022-01-09 09.01.2022 Vestland
Arealplanleggere/byplanleggere Bergen 2022-01-09 09.01.2022 Vestland
Planarkitet/byplanlegger Bergen 2022-01-09 09.01.2022 Vestland
Vegplanleggere Bergen 2022-01-09 09.01.2022 Vestland
Miljørådgiver/YM rådgiver Midt Trondheim 2022-01-05 05.01.2022 Trøndelag
Head of Section - Solar and smart grid Skøyen 2021-12-12 12.12.2021 Oslo
Head of Section – Renewable Energy Analysis Skøyen 2021-12-12 12.12.2021 Oslo
Principal/Senior Energy Economist Skøyen 2021-12-12 12.12.2021 Oslo