Läxhjälp

Växjö

Ideellt uppdrag  

Genom att vara frivillig inom läxhjälp bidrar du till att stärka barn och ungdomars förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Idag ställs höga krav på skolgång och utbildning. Där skolans resurser inte räcker ger du extra stöd till unga i skolarbetet. Lika viktigt är att läxhjälpen erbjuder ett sammanhang och social gemenskap. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • stödja barn och ungdomar att själva komma vidare med sina studier genom att lyssna och förklara. 
 • i lugn och ro lösa problem tillsammans med deltagarna. 
 • förklara uppgifter och sammanhang och att visa var deltagaren själv kan söka information och fakta.  
 • sprida information om, utveckla och aktivt delta i verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Vi erbjuder läxhjälp på måndagar och onsdagar kl 17:00-19:00 i Röda Korsets lokaler på Arabygatan 31. Vi hoppas att kunna komma i gång med läxhjälpen igen i slutet av augusti 2021.

Du åtar dig att: 

 • i dialog med ansvarig person komma överens om en omfattning som passar både dig och verksamheten. 
 • göra uppdraget under minst en termin

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • lämna ett utdrag ur belastningsregistret till ansvarig person. 
 • ha förmågan att arbeta i grupper. 
 • ha ett pedagogiskt förhållningssätt. 
 • ha fyllt 18 år.

Det är också viktigt att du:  

 •  är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. 
 •  är nyfiken, lyhörd och flexibel. 
 •  är kreativ. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktpersoner

Tajda Sisic

Integrationssamordnare

0703840864

tajda.sisic@redcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=711&rmlang=SE