Vill du stödja i anhöriggrupp, Örebro?

Örebro

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

Vi behöver cirkelledare till anhöriggrupper! Anhöriggrupperna ger stöd till personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Gruppen träffas två timmar varannan vecka. Som ledare bör du komma en halvtimme i förväg för att förbereda med kaffe och göra det lite trivsamt. Du leder samtalet och ser till att alla som vill kommer till tals.

Som ledare för gruppen arbetar ni två och två för respektive grupp. Vi försöker se till att en van ledare leder gruppen tillsammans med en som är nyare i sitt ideella uppdrag. Det finns ett skrivet material att ha till hjälp.

Om du är intresserad så träffar vi från Röda Korset och en representant från Anhörigcentrum dig för att berätta mer om uppdraget.

Välkommen att fylla i din ansökan! 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

  •  ha tidigare erfarenhet av att leda grupper, då behovet av vana ledare är stort.
  • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
  • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Uppdraget genomförs varannan veckat, 2 - 3 timmar per tillfälle. 

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

 

 

Kontaktpersoner

Rekryteringsgruppen Örebro

rekrytering.orebro@redcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=407&rmlang=SE