Nacka: Frivilligledare sökes till rekryteringsgrupp!

Nacka

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

Nu söker Nacka en frivilligledare till kretsen som kan ha det övergripande ansvaret för en rekryteringsgrupp.

Uppdragsbeskrivning 

Vi behöver alltid mer resurser, frivilliga, frivilligledare och styrelse. Vi har både löpande och tillfälliga uppdrag inom kretsen som behöver volontärer. Du kommer att tillsammans med styrelse och frivilligledare utforma annonser, intervjua och kommunicera med sökande. Uppdraget är ideellt.

Omfattning 

Vi alla engagerar oss i den utsträckning vi kan och vill men i snitt bör du ha 2 timmar per vecka att lägga på detta. Ibland kan behovet av frivilliga bli mer akut, varför timmarna kan komma att variera. Vår avsikt är att bygga upp en grupp med tre rekryterare så att man ska kunna täcka för varandra.

Frivilligledarens uppdrag innehåller: 

 • Rekrytera nya frivilliga via programmet ReachMee
 • Intervju frivilliga och frivilligledare
 • Ordna möten med rekryteringsgruppen
 • Bevaka rekryteringsgruppens inkorg och hantera Google drive
 • Se till att innehållet i annonser är korrekt
 • Ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris

Erfarenhet och kompetens:

 • Kan engagera dig långsiktigt
 • Har förmåga att självständigt ta tag i behov 
 • Är bekväm med dator och telefonkontakt
 • Prata svenska och engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av olika kultur och språk.
 • Det kan vara bra att du har kännedom om Röda Korset eller engagerat dig i en annan ideell organisation, men det är inget krav.

Är det här du? Ansök gärna nedan genom att svara på ett par frågor!

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du både trivas med alla slags människor och med dator och telefon. Vi dokumenterar våra rekryteringar i verktyget Reachmee.

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

 

 

Kontaktpersoner

Peter Rosell

Ordförande

0704827408

peter@panoramacompetence.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=399&rmlang=SE