Ledamot i kretsstyrelsen

Nacka

Ideellt uppdrag i, eller nära knutet till, styrelsen

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som nära knuten till eller som ledamot i kretsstyrelsen är du med och utvecklar Röda Korset i Nacka och dess verksamhet. Parallellt med att du eventuellt driva specifik utveckling av någon av våra verksamheter eller startar ny verksamhet är du en del av det löpande styrelsearbetet. 

Uppdragsbeskrivning 

Att hjälpa oss att leda, förvalta och utveckla kretsen och dess verksamhet samt hjälpa till i det vardagliga  styrelsearbetet. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • löpande delta i kretsstyrelsens arbete under året 
  • kretsstyrelsen sammanträder ca 8-10 gånger per år
  • delta i en introduktion, utbildningar och webbkurser 
  • Vara ute i de olika verksamheterna för att se och lära för att på så sätt kunna hjälpa till bättre (några timmar per månad)
  • Lägga några timmar per månad på egen hand för att driva det som du tagit på dig att göra

 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

 

Kontaktpersoner

Peter Rosell

Ordförande

0704827408

peter@panoramacompetence.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=368&rmlang=SE