Chaufför för vår insamling i Östersund

Östersund

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom insamling och event får du chansen att jobba med kreativa och roliga event, kampanjer och andra insamlingsaktiviteter tillsammans med andra frivilliga på din ort. Intäkterna går till Svenska Röda Korsets humanitära arbete lokalt, nationellt och internationellt.  

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas att: 

  • att vid planerade tider köra vår buss för hämtning och leverans av möbler till/från butiken
  • att vid behov köra vår buss för tömning av återvinningsmaterial

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • utföra uppdraget i samråd med arbetsledaren för inlämning/sortering. Du styr själv över hur mycket du kan ställa upp.

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • inneha körkort klass B (personbil) sedan minst 5 år tillbaka.

Därutöver ser vi gärna att du: 

  • är lyhörd och flexibel. 
  • har energi och idéer. 
  • gillar att jobba i team.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

 

Kontaktpersoner

Stefan Olsson

Verksamhetsledare

0727078999

stefan.olsson@redcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=266&rmlang=SE