Örebro Första hjälpen-grupp

Örebro

Ideellt uppdrag 

Inom Röda Korset i Örebro finns flera intressanta möjligheter till volontärarbete - vill du bidra? Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig Första hjälpen är din uppgift att utföra första hjälpen vilket innebär allt ifrån att ta hand om mindre skador till livräddande och livsuppehållande insatser i väntan på ambulans men också medmänskligt stöd och psykologisk första hjälpen.

Uppdragsbeskrivning 

Vill du vara en del av Röda Korsets verksamhet för olycksfallsberedskap? Lär dig första hjälpen! Med den kunskapen vågar du agera när olyckan är framme. Du ingår i en grupp för olycksfallsberedskap och stöd då något händer.

Gruppen består av första hjälpare och leds av en gruppledare. Gruppen planerar och genomför själv sin verksamhet inom sitt geografiska upptagningsområde.

Första hjälpen-gruppen erbjuder olycksfallsberedskap vid olika evenemang som sportevenemang, konserter, marknader etc. Som första hjälpare bistår du med första hjälpen vid olycksfall och akut sjukdom, samt i samband med det, ge medmänskligt stöd till de drabbade och personer i deras omgivning.

Gruppen har en mycket härlig gemenskap och volontärerna träffas regelbundet för utveckling och erfarenhetsutbyte.

Du förväntas:  

 • utföra första hjälpen, vilket innebär allt ifrån mindre skador till livräddande och livsuppehållande insatser i väntan på ambulans.  
 • kunna ge medmänskligt stöd och psykologisk första hjälpen. 
 • att alltid arbeta tillsammans med en eller flera andra frivilliga Första hjälpare under krisinsatser och uppdrag. 
 • delta i en introduktion, utbildningar och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att:  

 • utföra uppdraget i enlighet med riktlinjer och handbok för Första hjälpen-grupper samt ibland utifrån lokala överenskommelser. 
 • årligen delta i minst två uppdrag. 
 • årligen delta i minst två gruppmöten. 
 • delta i utbildnings- och fortbildningstillfällen.  
 • Genomgå årlig kvalitetssäkring/behörighetsbedömning. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • vara minst 18 år  
 • erfarenhet av att möta människor med skilda behov och i olika livssituationer. 
 • god samarbetsförmåga och vilja att arbeta tillsammans med andra. 
 • kunna skilja på egna behov och andras. 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. 

Det är också viktigt att du: 

 • är lugntrygg och lyhörd  
 • är stresstålig
 • är intresserad av andra människor och deras situation. 
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära 
 • har förmåga till anpassning och lärande

Om Röda Korset
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 
 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktpersoner

Rekryteringsgruppen Örebro

rekrytering.orebro@redcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=261&rmlang=SE