Rödakorsvärdar på Växjö lasarett

Växjö

Ideellt uppdrag 

Som Rödakorsvärd i sjukvården erbjuder du stöd till patienter och besökare på olika platser inom hälso- och sjukvården. Du kommer vara placerad antingen på Växjö lasaretts entré eller på akutmottagningen. Du hjälper till med praktiska saker som att vägleda bland hissar och korridorer, ringa efter sjukresor och hämta kaffe. Eller bara lyssna och vara sällskap när väntan blir lång. Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas:  

 • hjälpa människor tillrätta till exemeplvis en avdelning.   
 • ge psykosocialt stöd vid behov.
 • hjälpa till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort. 
 • möta alla människor förutsättningslöst och med respekt. 
 • utföra schemalagda pass på sjukhuset enligt överenskommelse med frivilligledaren
 • kunna göra uppdraget på vardagar och under dagtid
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning 

Uppdraget är schemalagt under vardagar mellan kl 8-12 eller 12-16. Du schemaläggs efter överenskommelse med frivilligledaren, och du förväntas kunna göra ett pass i veckan, minimum ett pass per 14 dagar.

Du åtar dig att: 

 • acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa anvisningar & gränsdragningar för verksamheten.  
 • samarbeta med frivilligledare, andra frivilliga och vårdinrättningens personal. 
 • delta i träffar för frivilliga för att ta del av information, dela erfarenheter & stödja varandra  
 • verka för att klimatet i frivilliggruppen är öppet och tillåtande.  
 • vara med och ansvara för att verksamheten upprätthålls enligt Röda Korsets överenskommelse med vårdinrättningen.  

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att utföra uppdraget bör du ha: 

 • kunskap och beredskap för att möta människor i utsatta situationer.  
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner. 

Det är också viktigt att du: 

 • har förmåga att snabbt skapa kontakt med människor och har lätt för att kommunicera.  
 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.  
 • är empatisk och har positiv livssyn.  
 • är serviceinriktad.  
 • har fyllt 20 år.   

Meriterande om du pratar och förstår andra språk än svenska.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

Kontaktpersoner

Marie Liljegren

Samordnare för social verksamhet

0470-21393

vaxjo.besok@redcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=210&rmlang=SE