KlaraSol barnpassning

Karlstad

Vill du vara frivillig i Röda Korset och tycker om att arbeta med barn, ansök då till barnpassare på KlaraSol! 
 
KlaraSol är en verksamhet som finns på Våxnäs och Kronoparken som riktar sig till kvinnor med invandrarbakgrund. En viktig förutsättning för att målgruppen ska kunna delta på våra träffar är att de kan ta med sig sina barn. Därför söker KlaraSol Kronoparken två personer som kan hjälpa oss att ta hand om de barn som medföljer på träffarna och håller dem aktiverade under tiden då de vuxna deltar i föreläsningar eller andra aktiviteter.
 
Syftet med KlaraSol gruppen är att ge kvinnor en möjlighet till social aktivering på sin fritid en gång i veckan. Detta för att motverka isolering och i förlängningen psykisk ohälsa. Vid träffarna anordnas föreläsningar och informativa punkter som varvas med musik, dans, fika och skratt.
 
Gruppen träffas på tisdagar mellan kl. 18.00-20.15 på Kronoparkskyrkan.
 
På Kronoparkskyrkan finns tillgång till lekrum, dockrum samt målarrum. Antal barn på träffarna brukar variera mellan 5-15 per gång.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1928&rmlang=SE