Café verksamhet för äldre

Karlstad

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

 

Uppdragsbeskrivning 

En cafeverksamhet för äldre ska starta upp i Våxnäs centrum. Tisdagar mellan kl 10-12. Verksamheten vänder sig till pensionärer och ofrivilligt ensamma och är ett samarbete mellan Röda Korset Karlstad och Vänner för livet.

Vi fikar tillsammans och pratar med varandra

Du förväntas: 

  • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
  • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

En dag i veckan; tisdagar. Hur ofta beror på hur många volontärer som finns.

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

 Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Välkommen med din ansökan. Du behövs och du gör skillnad!


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1919&rmlang=SE