Volontär till Öppet Hus på Röda Korset (flyktingstöd)

Växjö

ÖPPET HUS PÅ RÖDA KORSET
Röda Korset kommer ha öppet hus i lokalerna på Arabygatan 31 främst för de personer som flytt från Ukraina. Här hoppas vi att ukrainare kan träffas och prata med varandra, men också att de får möjlighet att träffa svensketablerade personer. På träffpunkterna kommer vi ha språkcafé med samhällsinformation och information om det lokala samhället. På vissa tillfällen kommer vi bjuda in olika samhällsaktörer såsom Arbetsförmedlingen, Skol- barnomsorg, Växjö kommun med flera. Vi kommer använda oss av informationsmaterialet som finns på www.omsverige.se
Det kommer även finnas möjlighet för flyktingarna att hämta kläder, hygienartiklar med mera. Detta ansvarar du som volontärr att samordna. Under volontärpasset ingår även klädsortering, upphängning av kläder och hålla det snyggt i utlämningslokalen. Som volontär ansvarar du också för att ordna med fikat och duka fram. Då detta är en ny verksamhet är det du som volontärer som tillsammans med vår verksamhetsutvecklare Ilham Abdalla planerar utformningen av aktiviteten. På varje pass ska det finnas minst två volontärer.
Hoppas du tycker det här låter intressant och något du vill vara med på som volontär!
Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Med anledning av den väpnade konflikten i Ukraina förbereder vi oss för ett större mottagande av personer som är på flykt till Sverige. 

Uppdragsbeskrivning  

 • som volontär på träffpunkten ansvarar du för trivseln
 • ge medmänskligt stöd och praktisk hjälp till människor i kris.    
 • vara tillgänglig helst ett tillfälle (3 timmar) varje vecka
 • ha förståelse för att viss variation inom uppdragen kan förekomma. 
 • vara beredd på att behov och insatsens art kan ändras snabbt. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. 
 • utifrån ditt uppdrag ingår du i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vi ser gärna att du efter insatsen fortsätter ditt engagemang. 

Omfattning  

Varje pass är 3 timmar och till att börja med måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 10:00-13:00, eventuellt även eftermiddagen på torsdagen. Du bestämmer när du kan utifrån behov och dina egna förutsättningar, förmedlar din tillgänglighet, för att underlägga schemaläggning av insatsen. Förutom att delta på plats, ingår det även tid för introduktion, avstämningar och vägledning. 

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningar/introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. i detta uppdrag är det ett stort plus i kanten om du även talar ukrainska eller ryska. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • vara lugn och trygg i dig själv.  
 • vara lyhörd och flexibel.   
 • vara stresstålig. 
 • ha bra samarbetsförmåga. 

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1908&rmlang=SE