Ledare för Rödakorsvärdarna i Stockholm Väst

Stockholm

Rödakorsvärdar finns på olika boenden i de öppna verksamheterna. Det kan handla om att vara gympavärd eller att delta i trivselskapande aktiviteter som t.ex. högläsning, pratstunder, diskussion om en bok eller annat som kan intressera deltagarna. Aktiviteterna riktar sig också till anhöriggrupper som vill ha tillgång till en mötesplats där de kan träffas för samtal och erfarenhetsutbyte men även för trivsel och hälsobefrämjande aktiviteter.

Vår förhoppning är att insatsen ska kunna ge lite guldkant på tillvaron och vi söker nu en ny ledare för verksamheten i Stockhom Väst (Bromma, Vällingby, Hässelby). Är det du? Du efterträder Gun som också introducerar dig till uppdraget.

Uppdragsbeskrivning 

Övergripande

 • I samråd med kretsstyrelsen identifiera omfattningen för uppdraget.
 • Årligen föreslå och följa upp verksamhetsplan och föreslå budget till kretsstyrelsen

Löpande

 • Rekrytera frivilliga till verksamheten. Till din hjälp har du vårt rekryteringsteam.
 • Ansvara för att volontärerna får den utbildning som verksamheterna kräver. Heltäckande utbildningsprogram finns att tillgå.
 • Introducera volontären i respektive uppdrag.
 • Genomföra uppföljnings- och avslutningssamtal med friviliga.
 • Samla de frivilliga till möten minst en gång per termin för genomgång erfarenhetsutbyte. 
 • Sprida information om programmet i lokaltidningar, hemsidan, vårdcentraler, bibliotek samt på aktivitetscentra.
 • Regelbunden kontakt med stadsdelsförvaltningarnas äldre- och anhörigkonsulenter och deltagande i föreningsträffar.
 • I mån av tid själv delta i aktiviteterna.
 • Uppdraget förutsätts kunna utövas under dagtid på vardagar.

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • vara van att möta människor med olika erfarenheter och bakgrund och tycker att det är intressant.  
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner, erfarenhet av konfliktlösning
 • god kommunikativ förmåga, coachande förhållningssätt
 • kunna skilja på egna behov och andras.  
 • förmåga att planera och genomföra olika typer av aktiviteter tillsammans med andra. .

Därutöver ser vi gärna att du:  

 • har kunskaper om/erfarenheter av olika kulturer, språk, funktionsvariation etc. 
 • är minst 18 år. 

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.  
 • är empatisk och har en positiv livssyn.  
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära.  
 • är öppen för återkoppling och handledning.  
 • tycker om att arbeta i grupp och har lätt för att samarbeta. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

 


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1898&rmlang=SE