Frivilliga sökes till sommaraktiviteter för familjer i Malmö och Hässleholm

Malmö

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade bedriver stödverksamheter för barn och unga som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Som frivillig inom vår barnverksamhet bidrar du till att stärka barn som anhöriga i sin roll, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra barn i liknande situationVi anordnar bland annat stödgruppsverksamhet, stödpersonsverksamhet, sommarläger och sommaraktiviteter för barn och familjer.  

Uppdragsbeskrivning  

Under sommaren 2022 kommer vi på Barnverksamheten arrangera olika aktiviteter och utflykter i Malmö och Hässleholm för att bidra till ett roligare sommarlov. Vi söker därför frivilliga som vill vara med och uppleva det bästa av sommaren tillsammans med familjer från vårt behandlinsgcenter. Som frivillig engagerar du dig ideellt.

Du förväntas:  

 • Ansvara för planering och genomförandet av uppdragets innehåll. 
 • Genomföra fyra stycken webbkurser. 
 • Visa upp utdrag från polisens belastningsregister. 
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning 

Sommaraktivteterna starta vecka 27 och vi träffas en gång i veckan i Malmö och en gång i veckan i Hässleholm till och med vecka 31. Datum och tid kan variera, det kommer finnas ett schema där du anmäler vilka tillfällen som passar dig bäst för att delta.  

Du åtar dig att:  

 • Delta vid minst två träffar under den sagda periodens träffar, med undantag vid sjukdom/plötsliga händelser. 

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • Ha fyllt 18 år.  
 • Kunna prata och förstå svenska. Språkkunskaper i arabiska, daari eller farsi är meriterande.  
 • Förmåga att skapa en trivsam och öppen stämning.  
 • God samarbetsförmåga.  
 • Kunna skilja på egna behov och andras. 
 • Tycka om att jobba med barn.  

Därutöver ser vi gärna att du: 

 • Är lugn och trygg i dig själv. 
 • Är lyhörd och flexibel.  
 • Är lekfull och tycker det är roligt att delta i olika aktiviteter.  
 • Är initiativ- och ansvarstagande.   

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1894&rmlang=SE