Krisstödjare

Karlstad

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. En akut krissituation så som en olycka eller en svår händelse innebär för de flesta människor stort lidande och ibland extrem stress. Krisstödet utgår från Psykologisk första hjälpen som är ett socialt, praktiskt och psykologiskt stöd och en del i vår krisberedskap. Det kan rädda ditt liv i akuta situationer och ge dig kraft till en så meningsfull och normal tillvaro som möjligt på längre sikt.   

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

 • vara en frivillig stödperson i samband med extraordinära händelser.  
 • ge medmänskligt stöd och psykologisk första hjälpen till personer som drabbats av en kris.  
 • alltid arbeta tillsammans med minst en annan Krisstödjare. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris och som möjligt på längre sikt.  

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • i dialog med kretsstyrelse, frivilligledare eller tjänsteperson komma överens om omfattningen av uppdraget så det passar både den tid du kan ge och vad verksamheten behöver.  
 • delta i avstämningar och stödjande insatser samt ta emot handledning.  

 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • vara öppen, trygg och handlingskraftig i mötet med människor, direkt drabbade eller             närstående.  
 • ha praktisk erfarenhet och intresse av att stödja människor i svåra situationer.
 • ha gärna dokumenterad erfarenhet av och kompetens i att möta människor i kris. 
 • kunna reflektera över dina egna och andras insatser.  
 • kunna skilja på egna behov och andras.  

Därutöver ser vi gärna att du:  

 • är lugn, trygg i dig själv, lyhörd och flexibel  
 • kan ta ansvar och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. 
 • är stresstålig. 
 • har en bakgrund i något människovårdande yrke men det är inte ett krav. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1878&rmlang=SE