Bli frivillig anhörigstödjare på vårt anhörigcafé

Uppsala

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom anhörigstöd bidrar du till att stärka anhöriga i sin roll, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra människor i liknande situation. Den vanligaste formen av stöd är anhörigcirklar där vi träffas regelbundet i en sluten grupp med ledare. Det kan också handla om anhörigcaféer, utflykter, föreläsningar, temadagar eller andra aktiviteter.  

Anhörigcafé

Vill du hjälpa dina medmänniskor som drar ett tungt lass som anhöriga? Det kan vara att lyssna när någon känner oro, hjälpa att hitta rätt i praktiska frågor och att få prata om annat en stund.

Syftet med verksamheten är att anhöriga ska bli stärkta i sin roll genom utbyte av erfarenheter och social gemenskap.

Frivilliguppdraget går ut på att vara ett medmänskligt stöd, lotsa rätt inom anhörigfrågor och skapa fin social gemenskap.  Detta genom att hålla öppet i våra lokaler på Trädgårdsgatan. Kafeét kommer hållas öppet några timmar på lördagar eller söndagar (ca 2 ggr i månaden).  

Som Cafévärd åtar du dig att:

 • Planera och genomföra caféträffar.
 • Arbeta enligt överenskommet schema.
 • Delta i utbildningar, introduktion och möten.
 • Följa de hygienrutiner som finns och övriga rutiner för arbetet.

Personliga egenskaper:

 • Ha en god kommunikativ förmåga.
 • Behärska svenska och engelska i tal och med fördel även andra språk.
 • Kunna följa instruktioner samt sätta gränser för både dig själv och andra.
 • Kunna arbeta självständigt.
 • Var lugn, trygg, lyhörd och flexibel.
 • Vara empatisk.

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • erfarenhet av att möta människor med skilda behov och i olika livssituationer  
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner hos anhörigvårdare 
 • förmåga att skapa en trivsam och öppen stämning 
 • god samarbetsförmåga 
 • kunna skilja på egna behov och andras 

Omfattning:  

 • Ca 2 ggr i månaden och förberedandeaktiviteter och möten tillkommer. Du går på schema och är aldrig ensam. 

 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1828&rmlang=SE