Utbildare i Att leda en krets - Online

- Ospecificerad plats -

Ideellt uppdrag som utbildare

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som utbildare i Att leda en krets är du med och bygger grunden för en bra föreningsverksamhet.

Uppdraget innebär att planera och genomföra kurser utifrån gällande kursplaner och Svenska Röda Korsets Riktlinjer för lärande. Målgruppen för utbildningarna är Röda Korsets förtroendevalda.

Uppdragsbeskrivning  

Som utbildare i Svenska Röda Korset: 

 • planerar och genomför du kursen Att leda en krets online. Kursen kommer främst hållas på helger.
 • deltar du på de kurser som krävs för uppdraget, samt träffar och fortbildning.
 • är du med i Svenska Röda Korsets krisberedskap och är beredd att öka ditt engagemang vid kris.  
 • har du ett frivilliguppdrag. Ersättning utgår för resekostnader i samband med kurser och träffar.
 • arvode enligt avtal.

 

Svenska Röda Korset står för utbildarens utbildningskostnader, dock inte ersättning för förlorad arbetsinkomst.

 

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • genomföra minst 2 kurser per termin, gärna fler.
 • hålla kurser online.
 • delta på de kurser som krävs för uppdraget, samt träffar och fortbildning.

 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • Ha kunskap om och gärna egen erfarenhet av förenings- och styrelsearbete.
 • Tillgång till dator och känna dig bekväm med att arbeta digitalt.
 • Kunna utbilda på svenska, kan du fler språk är det meriterande.
 • Ha kunskap och erfarenhet av att leda vuxna i lärande.
 • Förmåga att organisera och planera.
 • Förmåga att motivera och engagera andra.
 • kunna målgruppsanpassa.
 • Erfarenhet av att stå inför och arbeta med grupper.
 • God samarbetsförmåga.
 • Förmåga att sätta gränser och hantera skilda uppfattningar.

 

 

Därutöver ser vi gärna att du:

 • Har kunskaper om/erfarenhet av olika kulturer, språk.
 • Har erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med personer med olika funktionsvariationer.
 • Har förmåga att utmana stereotyper, normer och föreställningar
 • Är trygg som person och van vid att hantera svåra ämnen.
 • Är lyhörd och flexibel.
 • Är ansvarstagande med förmåga att arbeta självständigt.
 • Har förmåga att ta emot och ge feedback.
 • Har ett aktivt engagemang och ställningstagande för Röda Korsets värderingar.
 • Har engagemang och tid för uppgiften.

 

Erfarenhet inom området är meriterande.

*Vi rekryterar aktivt mars-maj och oktober-december. Välkommen med din ansökan!

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktpersoner

Åsa Vennberg

asa.vennberg@redcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1815&rmlang=SE