Insatsledare lokal krisberedskap

Vaxholm

Ideellt uppdrag som kräver att man är en del av kretsens verksamhet sedan tidigare! 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att vara frivillig som insatsledare är du en del av kretsens lokala krisberedskap och har det operativa ansvaret på händelseplatsen under en kris. Du kan även agera som insatsansvarig i en lokal krisledning/stab. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • Ansvara för revidering- och upprättande av kretsens krisplan
 • skapa en övergripande bild av uppdragets omfattning i samband med en kris  
 • tydliggöruppdraget för din grupp och leder gruppens arbete 
 • samordna Röda Korsets insats med övriga operativa aktörer 
 • rapportera till lokal eller nationell krisledning  
 • ge stöd till gruppens frivilliga  
 • delta i arrangerade möten, repetitionsutbildningar och övningar 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • arbeta löpande under den tid insatsen pågår 
 • omfattning och mandat för uppdraget enligt överenskommelse med kretsstyrelse eller tjänsteperson  
 • agerar insatsledare vid behov när en kris inträffar  

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • ha erfarenhet av frivilligt arbete  
 • ha praktisk erfarenhet av ledarskap  
 • praktisk erfarenhet av arbete i kris 
 • Ha erfarenhet av och kompetens i att möta människor i kris eller i svåra situationer  

Det är också viktigt att du: 

 • har styrka är att organisera och strukturera arbete  
 • är bra på att samarbeta och att koordinera  
 • är flexibel och stresstålig  
 • är lyhörd  
 • är en bra förebild och inger förtroende  
 • kan ta ansvar, fatta beslut och delegera  

 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktpersoner

Leslie Öqvist

Ordförande

0737858146

oqv@redcrossvaxholm.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=175&rmlang=SE