Stöd till intagna på anstalt

Kristianstad

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att besöka intagna på anstalt ger du, genom samtal och aktiviteter, medmänskligt stöd för att stärka de intagnas psykiska hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande i en mycket utsatt situation. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • delta regelbundet vid besök i grupp, enligt överenskommelse med frivilligledaren. 
 • vara en aktivt närvarande och lyssnande medmänniska. 
 • förstå och acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa organisationens styrdokument och riktlinjer samt Kriminalvårdens anvisningar. 
 • samarbeta med frivilligledaren och andra frivilliga inom verksamheten. 
 • delta i nätverksträffar och möten. 
 • verka för att stämningen i verksamhetsgruppen är öppen och tillåtande. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Särskild utbildning för uppdraget är obligatorisk.
 • vara medveten om att anstalten i Kristianstad arbetar med intagna som är dömda för sexualbrott.

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • göra minst ett besök i månaden. 
 • utföra uppdraget under minst ett år. 
 • delta i regelbundna möten med verksamhetsgruppen. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • skriva under överenskommelse och tystnadslöfte samt Kriminalvårdens sekretess. 
 • lämna ett utdrag ur belastningsregistret. 
 • vara minst 25 år enligt krav från Kriminalvården.
 • erfarenhet av att möta personer i kris eller svåra situationer 
 • ha kunskap och erfarenhet av att förstå människors olika behov och reaktioner 
 • ha förmåga att kommunicera med andra människor 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. 

 Det är också viktigt att du: 

 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. 
 • är empatisk och vågar möta personer som blir känslomässiga. 
 • kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer.  
 • har lätt för att arbeta i grupp och är kommunikativ.  

 

                                                                                                               

 


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1717&rmlang=SE