Frivillig på Second hand

Gävle

Som frivillig butiksmedarbetare inom Second Hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. På flera platser i landet fungerar också butikerna som mötesplatser där olika verksamheter erbjuds. Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

Just nu behöver vi volontärer till:

Kassa - du bemannar butikens kassa och ger service till kunderna. Du ska hålla dig uppdaterad på priser och kassaarbetets rutiner. Stort plus om du har erfarenhet av kassaarbete. Vi ser helst att du fyllt 20 år. 

Lagret – du packar upp gåvor, sorterar och skapar struktur i lagret. Du ska hålla dig uppdaterad på priser och lagerarbetets rutiner. Stort plus om du är intresserad av hållbarhet.

Café - du hjälper till i Kupans Café med bland annat bemanning av kassan, bordsservering, beredning av smörgåsar, bakning av fikabröd, disk och städ. 

Uppdragsbeskrivning 

Beroende på uppdrag, förväntas du att bland annat:  

  •  Möta kunder, stå i kassan och ge service 
  •  Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs 
  •  Utöver kassaarbete eventuellt hjälpa till med andra arbetsuppgifter såsom i sorteringen, caféet, lagret etc. 
  • Delta i en introduktion. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • Du schemaläggs ungefär 3–4 timmar per gång någon några gånger i veckan men hur ofta avgör du själv.

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • ha fyllt 18 år
  • inga förkunskaper krävs, men vi ser gärna att du är intresserad av butiksarbete och tycker om att möta människor och ge service. 
  • ha möjlighet att göra uppdraget på vardagar under dagtid, butiken är öppen vardagar kl. 10-17

Därutöver ser vi gärna att du: 

  • är lyhörd och flexibel. 
  • har ett trevligt bemötande.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1715&rmlang=SE