Vi söker dig som vill bli frivillig schemaläggare för medföljningsuppdrag

Uppsala

Frivillig schemaläggare för medföljningsuppdrag

Har du tid över och vill göra något meningsfullt? Vi söker dig som vill bli frivillig inom Besök och medföljning. Berika din vardag med att möta äldre medmänniskor.

Vi söker dig som vill bli schemaläggare för medföljningsuppdrag. Som schemaläggare tar du emot förfrågningar på medföljning och matchar det med en frivillig.

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas att:

  • ha datorvana och gilla att organisera.
  • arbeta enligt ett överenskommet uppdrag och rutiner.
  • delta i frivilliggruppens planeringsmöten samt en gemensam träff per år
  • samarbeta med andra frivilliga, bistå frivilligledaren i planering och utveckling av verksamheten.

Övrigt:

  • Delta i introduktion, utbildning och digitala kurser.
  • Ta del av och följa frivilligpolicyn, uppförandekoden och Röda Korsets överenskommelse och tystnadslöfte.

Omfattning 

  • Du åtar dig att genomföra ditt uppdrag regelbundet enligt schema.

 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1636&rmlang=SE