Bli frivillig medföljare!

Uppsala

Medföljare

Har du tid över och vill göra något meningsfullt? Vi söker dig som vill bli frivillig inom Besök och Medföljning. Berika din vardag med att möta äldre medmänniskor.

Vi söker dig som vill bli medföljare. Du finns som ett medmänskligt stöd och för att stärka personen i egenmakt och bryta isoleringen för en stund. Som medföljare följer du med enligt bokat uppdrag, det kan vara att följa med exempelvis till sjukvården, apotek, bibliotek eller frisör.

 

Syftet med verksamheten är att bidra till att stärka människors sociala relationer och bidrar positivt till en god hälsa och ökat välbefinnande.

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas att:

  • Du arbetar enligt ett överenskommet uppdrag och rutiner.
  • Delta i frivilliggruppens möten/träffar 2 gånger per år.
  • Samarbeta med andra frivilliga, bistå frivilligledaren i planering och utveckling av verksamheten.

Övrigt:

  • Delta i introduktion, utbildning och digitala kurser.
  • Ta del av och följa frivilligpolicyn, uppförandekoden och Röda Korsets överenskommelse och tystnadslöfte.

Omfattning 

  • Du åtar dig att genomföra ditt uppdrag enligt överenskommelse.

Personliga egenskaper:

  • Vara lugn, trygg och lyhörd.
  • Kunna arbeta självständigt.
  • Var empatisk.

 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet –


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1635&rmlang=SE